Fúinn |

Is í Glór na Móna an eochair eagraíochta Gaeilge a fheidhmníonn chun na Gaeilge agus saol na nGael a chur chun cinn san Uachtar Chluannaí agus na ceantair máguaird.  Is eagraíocht í a chreideann go mór i bpáirtíocht le grúpa éagsúla sa cheantar chun úinéireacht na Gaeilge a leathnú amach comh fada agus is féidir . Crúthaíodh an grúpa le freastal ar riachtanais phobal na Gaeilge.  Oibríonn Glór na Móna ar dhá leibhéal, ag cur na Gaeilge chun cinn fríd ár n-imeachtaí cultúrtha agus ag forbairt seirbhisí don phobal Gaeilge.

Is úinéireacht an teanga a thugann acmhainn bróid sa phobal, cuireann sé an saol soisialta agus eacnamaíochta chun cinn agus cruthaíonn sé seo bealaí úra le plé sean fhadhbanna amhail dífhostaíochta fad téarma agus idir ghlúine agus easpa cailíochtaí idir ghlúine

Glór na Móna is the key Irish language organisation that operates to promote Irish language and related activities in the Upper Springfield and the surrounding areas.

We are an organisation that has a strong belief in partnership with other groups in the community to widen the ownership of Irish as far as possible. We work on two levels. On one hand we promote Irish through our cultural events and on the other we develop services for the Irish language community.

Through ownership of the language a sense of pride is instilled in the community, this adds to the promotion of a social and cultural economic life and offers new ways of tackling old issues such as inter generational unemployment and under achievement in exams.

Website Design by Oin Interactive| Website Design Belfast | Admin Entries RSS Comments RSS