Féile na gCloigíní Gorma

Nuacht Ghlór na Móna

Clár / Programme – Féile na gCloigíní Gorma

Is féile phobalbhunaithe seachtainé í Féile na gCloigíní Gorma lonnaithe san Uachtar Chluanaí in Iarthar Bhéal Feirste. Is ceiliúradh an phobail é seo ar an phobal féin, ar shláinte agus ar an timpeallacht áitiúil. Gach bliain i mí na Bealtaine, bíonn Páirc na Tua ar an tSliabh Dhubh ag bláthú le cloigíní gorma dúchasacha a bhíonn mar chomhartha do phobal an Uachtair Chluanaí go bhfuil an samhradh buailte linn.

Tá gníomhaithe áitiúla ag úsáid shiombal na gcloigíní gorma le cur i gcuimhne do dhaoine áitiúla maidir le haoibhneas an tsaoil, a dtimpeallacht nadúrtha, tábhacht na sláinte agus dlúthpháirtíocht phobail!

Titfidh na himeachtaí seachtaine amach idir an Domhnach 21-28 Bealtaine agus i measc na n-imeachtaí beidh siúlóidí, léachtaí, spórt, rothaíocht, iascaireacht agus a thuilleadh eile. Tosóidh an tseactain le Gaeil áitiúla agus iad in iomaíocht i gcomórtas peile seachtar an taobh agus cuirfear deireadh leis an fhéile seachtain ina dhiaidh sin le rás agus le siúlóid iomráiteach an tSléibhe Dhuibh.

Beidh imeachtaí saor in aisce ann gach lá i rith na seachtaine mar aon le taispeáint Hillsborouogh, an clár fáisnéise a bhfuil neart duaiseanna buaite aige, le plé ina dhiaidh leis an Ollamh Phil Scraton, príomhúdar thuairisc an phainéil neamhspleách!

Tá sé de rún ag Féile na gCloigíní Gorma dúshlán agus misneach a thabhairt chomh maith leis an líon is mó daoine áitiúla a mhealladh a chothóidh cultúr d’fhéinchuidiú, de dhlúthpháirtíocht agus de chomhoibriú daonna. Ba mhian linn spásanna a chruthú ina dtig le daoine áitiúla bheith páirteach agus ag déanamh atbhreithniú ar a sláinte, a dtimpeallacht agus ar an domhan thart orainn gan trácht ar tairbhe a bhaint as cuideachta daoine eile.

Is treithe de shaol an lae inniu iad iomaíocht, indibhidiúlachas, mícothromaíocht, ábharachas agus drochmheabhairshláinte agus ba mhaith linne dúshlán a chur roimhe seo agus ardán sábháilte a sholáthar le go dtig le daoine ár nascanna stairiúla agus spiorádalta lenár dtimpeallacht agus lenár bpobal chomh maith lenár ndaonnacht dhúchasach a chur faoi chaibidil.

Mar sin de, bígí linn ag bricfeasta pobail na bpantar dubh, togaigí bhur rothar thart ar Bhéal Feirste, rithigí ar an tSliabh Dhubh, agus siúlaigí i bPáirc na bhFál. Cruthaíonn croí sláintiúil, intinn sláintiúil. Scaoileann dóchas síoraí nuair a aithníonn muid ár ngníomhaireacht agus ár bpoitéinseal le rudaí a athrú chun feabhais. Creideann eagraithe na féile seo go bhfuil an chumhacht ag pobal an Uachtair Chluanaí chun saol eile a thógáil, ceann atá á thógáil againn anois!

Féile na gCloigíni Gorma is a week-long community festival based in the Upper Springfield area of West Belfast. The festival is a people’s celebration of community, health and the local environment. Each year from the month of May the field above the famous Black Mountain ‘Hatchet Field’ blooms and chimes with the glorious site of a sea of indigenous wild ‘Blue Bells’.

For generations of local people from the Upper Springfield this has effectively signalled the beginning of summer, and the hope and joy this means for local children and families.

A group of local community activists are using the symbol of the blooming ‘Blue Bells’ to remind local people of the joys of life, their natural environment and the importance of health and community solidarity!

The week-long series of events will last from the Sunday the 21 May until Sunday the 28 May and will include: walks, talks, sports, cycling, fishing and more. The programme will kick off by local Gaels competing in a 7 a side Gaelic football tournament and will close a week later with the return of the famous Caulfield’s to Black Mountain run and walk!

In between this there will be free events on every day, some of the highlights include the premier screening of the award winning Hillsborough documentary which will be followed by a question and answers session with the  independent panel report’s  primary author Professor Phil Scraton!

Féile na gCloigíni Gorma intends to challenge, inspire and involve as many local people as possible in order to foster a culture of self-help, solidarity and human collaboration. We want to create spaces for local people to engage with and reflect on their health, environment and the world around us while enjoying the company of others.

The modern world has become characterised by competition, individualism, inequality, crass materialism and mental ill-health and we wish to challenge this by providing people with a safe platform to explore our historical and spiritual connections with our environment and community as well as our inherent humanity. So come along to our Black Panther inspired breakfast clubs, complete a lap of Belfast on your bike, run the Black Mountain, and walk in the Falls Park. Healthy hearts create healthy minds and hope springs eternal when we recognise our human potential as agents for social change. The organisers of this festival believe that within the Upper Springfield local people hold the key to building another world and we are building it now!

 

Féile na gCloigíní Gorma Logo

Leave a Reply

Website Design by Oin Interactive| Website Design Belfast | Admin Entries RSS Comments RSS