Féile úr bunaithe ar shláinte agus ar fholláine ar na bacáin san Uachtar Chluanaí

Feile, Imeachtaí, Léachtanna Pobail, Nuacht Ghlór na Móna, Óige, placenames logainmneacha, Ranganna, Spóirt

Clár na Féile ar Fáil Anois / Féile Programme Available Here: Clár / Programme – Féile na gCloigíní Gorma

Féile úr bunaithe ar shláinte agus ar fholláine ar na bacáin san Uachtar Chluanaí

Tháinig roinnt eagraíochtaí pobail le chéile san Uachtar Chluanaí féile cheannródaíoch bunaithe ar shláinte agus ar fholláine. D’oibrigh Glór na Móna, Foireann Óige Uachtar Chluanaí, Cumann Óige Chnoc Nua agus Ionad Ionad Acmhainní Frank Cahill le chéile le clár plódaithe a fhoilsiú. Is féile phobalbhunaithe seachtaine í Féile na gCloigíní Gorma lonnaithe san Uachtar Chluanaí in Iarthar Bhéal Feirste. Is ceiliúradh an phobail é Féile na gCloigíní Gorma ar an phobal féin, ar shláinte agus ar an timpeallacht áitiúil.

Dúirt Niall Mac Ionnrachtaigh, Co-ordaitheoir Fhoireann Óige Uachtar Chluanaí:

“Tá sé de rún ag Féile na gCloigíní Gorma dúshlán agus misneach a thabhairt chomh maith leis an líon is mó daoine áitiúla a mhealladh a chothóidh cultúr d’fhéinchuidiú, de dhlúthpháirtíocht agus de chomhoibriú daonna. Ba mhian linn spásanna a chruthú ina dtig le daoine áitiúla bheith páirteach agus ag déanamh athbhreithniú ar a sláinte, a dtimpeallacht agus ar an domhan thart orainn gan trácht ar tairbhe a bhaint as cuideachta daoine eile. Is tréithe de shaol an lae inniu iad iomaíocht, indibhidiúlachas, míchothromaíocht, ábharachas agus drochmheabhairshláinte. Inár gceantar, tagann bochtanas agus imeallú ó chóras míchothrom eacnamaíochta atá ag fulaingt níos mó de bhrí na coimhlinte, agus tá deacrachtaí meabhairshláinte anois ar fud an cheantair.  Ba mhaith linne dúshlán a chur roimhe seo agus ardán sábháilte a sholáthar le go dtig le daoine ár nascanna stairiúla agus spioradálta lenár dtimpeallacht agus lenár bpobal chomh maith lenár ndaonnacht dhúchasach a chur faoi chaibidil.

Cruthaíonn croí sláintiúil, intinn shláintiúil. Scaoileann dóchas síoraí nuair a aithníonn muid ár ngníomhaireacht agus ár bpoitéinseal le rudaí a athrú chun feabhais. Creideann eagraithe na féile seo go bhfuil an chumhacht ag pobal an Uachtair Chluanaí chun saol eile a thógáil, ceann atá á thógáil againn anois”

Dúirt Máirtín Mac Gabhann, Oifigeach Tionscadal Pobail Ghlór na Móna:

“Gach bliain i mí na Bealtaine, bíonn Páirc na Tua ar an tSliabh Dhubh ag bláthú le cloigíní gorma dúchasacha a bhíonn mar chomhartha do phobal an Uachtair Chluanaí go bhfuil an samhradh buailte linn. Tá muid ag úsáid shiombail na gcloigíní gorma le cur i gcuimhne do dhaoine áitiúla maidir le haoibhneas an tsaoil, a dtimpeallacht nadúrtha, tábhacht na sláinte agus dlúthpháirtíocht phobail!

Titfidh na himeachtaí seachtaine amach idir an Domhnach 21-28 Bealtaine agus i measc na n-imeachtaí beidh siúlóidí, léachtaí, spórt, rothaíocht, iascaireacht agus a thuilleadh eile. Tosóidh an tseachtain le Gaeil áitiúla agus iad in iomaíocht i gcomórtas peile seachtar an taobh agus cuirfear deireadh leis an fhéile seachtain ina dhiaidh sin le rás agus le siúlóid iomráiteach an tSléibhe Dhuibh. Beidh imeachtaí saor in aisce ann gach lá i rith na seachtaine mar aon le taispeáint Hillsborouogh, an clár faisnéise a bhfuil neart duaiseanna buaite aige, le plé ina dhiaidh leis an Ollamh Phil Scraton, príomhúdar thuairisc an phainéil neamhspleách.

Mar sin de, bígí linn ag bricfeasta pobail na bpantar dubh, tógaigí bhur rothar thart ar Bhéal Feirste, rithigí ar an tSliabh Dhubh, agus siúlaigí i bPáirc na bhFál. Cuireann muid fáilte do chách, idir óg agus aosta, le himeacht ón teach, meon na hiargúltachta a bhriseadh, anáil úr a thógáil sa nádúr, agus páirt a ghlacadh san féile iontach seo.”

Tuilleadh Eolais:

Máirtín Mac Gabhann 07541484452 nó oifig@glornamona.com

Niall Enright 07731003446 nó niall@usdt.co.uk

New health and well-being festival springs up in West Belfast

A number of community organisations in the Upper Springfield have come together to organise a ground-breaking new health and well-being festival. Glór na Móna, Upper Springfield Youth Team, Newhill Youth Club and the Frank Cahill Resource Centre have collaborated to produce a packed programme of events. Féile na gCloigíní Gorma is a people’s celebration of community, health and the local environment. Each year from the month of May the field above the famous Black Mountain ‘Hatchet Field’ blooms and chimes with the glorious site of a sea of indigenous wild ‘Blue Bells’.

Upper Springfield Youth Team Co-ordinator Niall Enright stated:

“Féile na gCloigíní Gorma intends to challenge, inspire and involve as many local people as possible in order to foster a culture of self-help, solidarity and collaboration. We want to create spaces for local people to engage with and reflect on their health, environment and the world around us while enjoying the company of others.

The modern world has become characterised by competition, individualism, inequality, crass materialism and mental ill-health. In our areas, the poverty and exclusion deriving by an unjust economic system are further excaberated by the legacy of the conflict which has created a mental health epidemic in our areas. The events in this féile aim to challenge this by providing people with a safe platform to explore our historical and spiritual connections with our environment and community as well as our inherent humanity.

Healthy hearts create healthy minds and hope springs eternal when we recognise our human potential as agents for social change. The organisers of this festival believe that within the Upper Springfield local people hold the key to building another world and we are building it now.”

Glór na Móna’s Community Project Officer, Máirtín Mac Gabhann added:

“For generations of local people from the Upper Springfield, the Blue Bells have effectively signalled the beginning of summer, and the hope this entails for local children and families. We are using the symbol of the blooming Blue Bells to remind local people of the joys of life, their natural environment and the importance of health and community solidarity.

The week-long series of events will last from the Sunday the 21 May until Sunday the 28 May and will include: walks, talks, sports, cycling, fishing and more. The programme will kick off by local Gaels competing in a 7 a side Gaelic football tournament and will close a week later with the return of the famous Caulfield’s to Black Mountain run and walk. In between this there will be free events on every day, some of the highlights include the premier screening of the award winning Hillsborough documentary which will be followed by a question and answers session with the independent panel report’s primary author Professor Phil Scraton. So come along to our Black Panther inspired breakfast clubs, complete a lap of Belfast on your bike, run the Black Mountain, and walk in the Falls Park. We welcome people of all ages to come out of their homes, break the sense of isolation, take a breath of fresh air in nature and take part in this fantastic series of events.”

For further information contact:

Máirtín Mac Gabhann 07541484452 or oifig@glornamona.com

Niall Enright 07731003446 or niall@usdt.co.uk

Cloigíní Gorma

Leave a Reply

Website Design by Oin Interactive| Website Design Belfast | Admin Entries RSS Comments RSS