MÉADÚ AR MHAOINIÚ DO SHEIRBHÍSÍ ÓIGE GAEILGE

Nuacht Ghlór na Móna, Óige

Cuireadh breis uaireanta le hathchóiriú maoiniú óige Ghlór na Móna tríd an mhaoiniú soláthar breise ón Údarás Oideachais i mBéal Feirste.

Restoration of Glór na Móna youth funding supplemented with additional hours through the extended provisions funding by the Education Authority.

MÉADÚ AR MHAOINIÚ DO SHEIRBHÍSÍ ÓIGE GAEILGE I mBÉAL FEIRSTE

Cuireadh breis uaireanta le hathchóiriú maoiniú óige Ghlór na Móna tríd an mhaoiniú soláthar breise ón Údarás Oideachais i mBéal Feirste

Tugadh aitheantas sa bhreis do phobal na Gaeilge nuair a fógraíodh go mbeidh an tÚdarás Oideachais ag soláthar maoiniú sa bhreis do Ghlór na Móna tríd an scéim maoinithe soláthar breise, mar thoradh ar na hiarrachtaí a rinneadh le seachtainí anuas. Bhí an scéal go mór i mbéal na meán cumarsáide nuair a bhain an tÚA maoiniú cuí ó chumainn óige Gaeilge ó Bhéal Feirste trí Ghlór na Móna a dhiúltú don scéim maoinithe soláthar breise ag deireadh mhí an Mhárta. Chiallaigh seo go raibh druidim láithreach ar 4 chumann óige i mBéal Feirste mar aon le cailliúint ar 4 phost óige.

Bhuail Gavin Boyd, Príomhfheidhmeannach an Údaráis Oideachas, le Glór na Móna, áfach, i ndiaidh feachtas glórach cumhachtach a ghríosaigh na céadta tuismitheoirí agus daoine óga ag cruinnithe agus agóidí poiblí ag oifigí an ÚA. I gcaitheamh na gcruinnithe seo, d’aontaigh sé le hathchóiriú láithreach a dhéanamh ar an mhaoiniú do sheirbhísí óige Gaeilge i mBéal Feirste agus bun stádas réigiúnach a sholáthar do Ghlór na Móna leis an obair seo a mhaoirsiú.

I lár na géarchéime óige seo, d’athoscail an tÚA an Scéim Soláthar Breise do na grúpaí ar diúltaíodh ar an chéad dul síos. D’éirigh le hiarratas Ghlór na Móna chomh maith le grúpaí eile, a chiallaigh go mbeidh na grúpaí rathúla ar fad in ann uaireanta breise agus cláir dheireadh seachtaine a sholáthar.

Mhaígh Conchúr Ó Muadaigh, oibrí óige Ghlór na Móna, ar tugadh a phost ar ais dó i ndiaidh an fheachtais;

“Tugann an méadú maoinithe seo spreagadh millteanach do Ghlór na Móna agus d’obair óige Gaeilge ar fud Bhéal Feirste. Thosaigh muid le scéal tubaisteach nuair a baineadh 65 uair an chloig d’obair óige ón phobal áitiúil thar oíche, ansin tugadh na huaireanta ar ais i ndiaidh na hagóide, agus anois beidh muid ag cur lenár soláthar le 45 uair an chloig sa bhreis agus ag fógairt 4 phost bhreise sna seachtainí amach romhainn.

“Beidh muid anois in ann a bheith oscailte ag an deireadh seachtaine agus deiseanna níos fearr a thabhairt dár ndaoine óga, mar thoradh ar na huaireanta sa bhreis. Bhí muinín againn inár n-obair i gcónaí, ach chinntigh ár bhfeachtas go bhfuil tacaíocht ár bpobail againn agus bhí ról lárnach ag brú ó dhaoine sa bhua seo. Léiríonn seo go dtig le stocaireacht phoiblí athrú a dhéanamh. Is sampla amháin é ár bhfeachtas sluamhaoinithe ar tiomantas agus ar fhlaithiúlacht daoine, a thóg beagnach £5000. Fostófar Gerard McGuinness, a labhair go tochtmhar agus go láidir ag an chruinniú phoiblí, do 10 n-uaire sa tseachtain don bhliain amach romhainn de bhrí an tsluamhaoinithe.”

Ag caint dó i ndiaidh an bhua, dúirt Gerard McGuinness, oibrí óige Ghlór na Móna;

“Tá mé thar a bheith tógtha maidir leis an tacaíocht a fuair muid agus na daoine ar fad a aithníonn tábhacht ár seirbhísí leis na daoine óga. Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le gach duine a thug airgead don tsluamhaoiniú, atá anois ag tabhairt na deise domhsa a bheith ag leanstan le mo chuid oibre le daoine óga. Tá an tseirbhís is fearr óige go huile is go hiomlán tuillte ag na daoine óga iontacha s’againne.”

Chuir Feargal Mac Ionnrachtaigh, Stiúrthóir Ghlór na Móna, lena raibh ráite;

“Fáiltíonn muid an maoiniú breise ón ÚA a chuirfidh go mór lenár soláthar seirbhísí óige, atá ar thús cadhnaíochta, sna míonna amach romhainn do phobal na Gaeilge. Is céim dhearfach í seo a mholann agus a aithníonn an obair luachmhar atá ar bun againn anseo i mBéal Feirste agus i gcéin. Tá súil againn go mbeidh muid in ann leanstan le dul i ngleic leis an Uasal Boyd agus a oifigigh amach anseo chun cinntiú go mbeidh obair óige an Ghaeloideachais leanúnach, príomhshrutha agus maoinithe mar is ceart. Is céim í an méadú maoinithe seo i dtreo cur chuige níos straitéisí, ciallmhaire agus fadtéarmaí a aimsiú d’Obair Óige Gaeilge.”ch romhainn de bhrí an tsluamhaoinithe.”

FUNDING INCREASE FOR BELFAST IRISH MEDIUM YOUTH SERVICES

Restoration of Glór na Móna youth funding supplemented with additional hours through the extended provisions funding by the Education Authority.

The Irish language community have received further recognition and endorsement for their efforts in recent weeks with the announcement that the Education Authority has provided additional funding for Glór na Móna under their extended Provisions scheme. The media had followed the story closely in recent weeks of how the EA removed funding for Irish medium youth clubs in Belfast by refusing Glór na Móna for the extended provisions scheme at the end of March, thus threatening the loss of four jobs and the immediate closure of 4 youth clubs in Belfast.

However, following a very powerful and vocal campaign that mobilised hundreds of parents and young people at public meetings and public protests at EA offices, the Chief Executive of the Education authority Gavin Boyd met with Glór na Móna. During those meetings, he agreed to immediately restore the funding for Irish medium youth services in Belfast by providing core regional funding for Glór na Móna to oversee this work.

In the midst of the youth funding crisis, the EA reopened the Extended Provisions for all those groups who had been initially refused. Glór na Móna, like many other groups successfully applied to this reopened scheme to widen the scope of their work in order that they could provide additional hours and weekend programmes.

Glór na Móna youth worker, Conchur Ó Muadaigh, whose post was restored following the original campaign stated;

‘This funding increase is a huge boast for Glór na Móna and Irish medium youth work across Belfast. We went from a disastrous situation where we had 65 hours of front-line practice youth work hours removed from the local community overnight, to having these hours returned after our protest action, and onto our current situation where we will be increasing our provision by 45 hours a week and advertising for 4 new part-time posts in the coming weeks.

‘These additional hours will enable us to open at weekends and increase the scope and scale of our work for the benefit of our young people. We were always confident in our work but our campaign proved the widespread support we had in the community who rallied on our behalf. This increase in funding is due in no small part to people pressure from below. This proves, yet again, that public lobbying can and does affect change. One such example of people’s commitment and generosity was our Crowd Funder that we announced at our public meeting in Coláiste Feirste which drew support from far and wide. This raised 5k which will allow us to employ Gerard McGuinness, who spoke so passionately at the public meeting, for an additional ten hours a week over the next year.

Speaking about this victory, Glór na Móna youth worker, Gerard McGuinness stated;

I’m totally overwhelmed at the support we received amongst those who recognise how important this service is to our young people. I would like to personally thank all those who donated to the crowd funding campaign for giving me the opportunity to continue this work with our young people who deserve nothing but the best youth service possible.

Glór na Móna Director, Feargal Mac Ionnrachtaigh added;

‘We welcome this additional funding allocation from the EA which will allow us to considerably increase the provision of frontline youth services for the burgeoning Irish language community in the months ahead. We take this as a further positive step that endorses our valuable work and recognises its unique contribution to the wider youth service in Belfast and beyond. We hope to continue to meaningfully engage with Mr Boyd, and his officials to ensure that a sustained, mainstreamed and resourced Irish medium education youth service is available?which reflects the increasing demand and which gives practical effect to its statutory duty to encourage and facilitate Irish medium education. This welcome increase in funding is an encouraging step towards securing a more strategic, coherent and long-term approach to Irish Medium youth provision.’  

Conchúr Mac Siacais, Dearbhla Ní Ruanaigh, Gerard McGuinness agus Conchúr Ó Muadaigh. Oibrithe Óige Ghlór na Móna atá ag obair ar fud Bhéal Feirste.

Conchúr Mac Siacais, Dearbhla Ní Ruanaigh, Gerard McGuinness agus Conchúr Ó Muadaigh. Oibrithe Óige Ghlór na Móna atá ag obair ar fud Bhéal Feirste.

Leave a Reply

Website Design by Oin Interactive| Website Design Belfast | Admin Entries RSS Comments RSS