Coiste na nGael Óg

Tá a fhios ag Fóram na nÓg go bhfuil sé fíor-thábhachtach a chinnitiú go bhfuil an obair a dhéanann sé óige-lárnach i gconaí, agus leis seo a dheimhniú, bunaíodh Coiste na nGael Óg ag Fóram na nÓg chun deis a thabhairt do dhaoine óga a gcuid barúlacha agus a gcuid dearcthaí a roinnt faoi na seirbhísí atá ar fáil do Ghaeilgeoirí óga. 10454543_258318724370321_2191136674163891721_nIs coiste reigiúnach é Coiste na nGael Óg comhdhéanta le Gaeilgeoirí óga, idir 16 agus 18 bliain d’aois, a bhfuil suim acu in obair óige Ghaeilge trí bheith páirteach i gclubanna óige mar bhaill nó mar oibrí deonacha. Tagann an Coiste le chéile le cúrsaí a phlé i dtaca leis an earnáil óige Ghaeilge agus a gcuid smaointí agus barúlacha a roinnt faoi cad is féidir a dhéanamh leis an earnáil óige Ghaeilge a feabhsú sa todhchaí. Agus muid ag obair i gcomhar leis an Fóram Óige Thuaisceart Éireann, chuaigh baill Choiste na nGael Óg faoi traenáil ‘An Margadh Mór.’ Is é ‘An Margadh Mór’ pacáiste atá curtha le chéile ag FOTÉ le heolas agus treoir a chur ar fáil ar an bhealach is fearr d’fhóram óige a bheith níos éifeachtaí agus níos fiúntaí. Le cuidiú ó FOTÉ, aistríodh an pacáiste seo go Gaeilge agus cuireadh ar fáil é do bhaill an Choiste sa dóigh is go dtiocfadh leis na baill na scileanna agus na teicnící cuí a fhorbairt le bheith mar ghuth eifeachtach do dhaoine óga san earnáil. Más maith leat tuilleadh eolais ar Choiste na nGael Óg, an obair atá idir láimhe ag an Choiste nó an dóigh is féidir páirt a ghlacadh ann, déan teagmháil linn.

Back to top button