Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EducationEventsFestivalsGeneralSportYouth

Campa Chormaic 2015

Campa Chormaic 2015

campa chormaicTá Campa Chormaic ar ais arís i mbliana ar feadh coicíse lán cluichí, sult agus turais. Tá an chéad seachtain dírithe ar pháistí gaelscoile agus titfidh sé amach 27ú-31ú Iúil. Tá an dara seachtain oscáilte do chách agus beidh sé ag titim amach 3ú07ú Lúnasa. Beidh an campa i mBunscoil an tSléibhe Dhuibh agus Páirc Naomh Eoin i mbliana.

Bunaíodh Campa Chormaic do ghaeil óga in omós Chormaic MacAnailín. Bhain Cormac clú agus caill amach mar imreoir lena Chlub, An Eaglais Naomh Pádraig, Tír Eoghain agus Éire, ag baint na ngradam is airde amach ag léibhéal an Chondae agus idirnaisiúnta agus é fós óg. Tháinig clú agus caill air go spéisialta mar chaptaen ar chuid de na foirne rathúil seo.

Ba mhinic a tugadh cuireadh do Chormac, mar chaptean, labhairt le agus traenáil a dhéanamh leindex foirne faoi-aois. I ndiaidh na scoile bhí sé mar co-ordaitheoir Spóirt na n-óg i gceantar Ard Mhacha agus mar thraenáilí ag Campaí Samhraidh C.L.G Thír Eoghain.

Taobh amuigh den scoil, bhí suim ag Cormac i réimse eile spóirt – ina measc iomáint, galf, leadóg thábla agus sacair – bhí suim aige fosta bheith ag coimhéad ar achan chínéal spóirt. Bhí suim as cuimse aige comh maith bheith páirteach i dtráth na gceist, agus bhí suim óllmhór aige sa Stáir agus sa Ghaeilge.
indexDíríonn Campa Chormaic ar chroí phrionsabail, luachanna agus paisin Chormaic leis an teanga, sport agus cultúr ar fad san áireamh.
Más mian leat spás a chur in áirithe do d’pháiste, lean an nasc le do thoil.

http://campachormaic.com/camps/antrim-2/
Le haghaidh tuilleadh eolais, is féidir teagmháil a dheánamh linn ar 90 234442.

Campa Chormaic 2015

campa chormaicCampa Chormaic is back again this year for a fortnight filled with Gaelic games, song and trips. The first week is for children Irish medium schools and will run 27th-31 July, the second week is open for all and will take place 3rd-7th August. The camp will take place in Bunscoil an tSléibhe Dhuibh and St John’s GAC.

Campa Chormaic is a camp for young gaels in memory of the late Cormac McAnallen.Cormac made his name as a Gaelic footballer playing for Cumann Naomh Pádraig An Eaglais, Tír Eoghainindex and Éire, winning the highest national and international honours in the game at a relatively young age. He came to particular attention by serving as a captain of a number of these successful teams.
As a captain Cormac was often asked to coach and speak to youth teams. In his after-school hours he acted as a Youth-Sport co-ordinator for Armagh district, and he was frequently a coach at Tír Eoghain GAA Summer Camp.

In his spare time, Cormac played a wide range of sports – including hurling, golf, table tennis and soccer – and loved watching every type of sport. He was also a keen participant in quizzes, and he took a great interest in history and Gaelic culture.

indexCampa Chormaic focuses on Cormac’s core principles, values and passions with language, sport and culture at the very heart.

If you would like to reserve a space on the camp for your child, please click on the following link.

http://campachormaic.com/camps/antrim-2/

I f you would like further information, we can be contacted on 90 234442.

[end_tabset]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button