Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
General

Comhordaitheoir Pleanála Teanga (CPT) Líonra Gaeilge

Fógra Poist

Tá post mar Chomhordaitheoir Pleanála Teanga á thairiscint ag Líonra Gaeilge, Iarthar Bhéal Feirste

Is é Líonra Gaeilge Iarthar Bhéal Feirste atá freagrach as an phlean teanga do Líonra Gaeilge i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012 agus Aguisín B (Coimitmintí Rialtas na hÉireann) sa Chomhaontú Ré Nua, Cur Chuige Nua. Is plean teanga seacht mbliana atá i gceist a bhfuil sé mar aidhm leis cur leis an líon cainteoirí laethúla Gaeilge agus leis an líon deiseanna úsáide teanga i Líonra Gaeilge Iarthar Bhéal Feirste. Is ar an Chomhordaitheoir Pleanála Teanga a bheidh an phríomhghnéithe an plean a chur i bhfeidhm, thar ceann an Choiste Stiúrtha

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus beidh féidearthacht bhuaine ann ag bráth ar mhaoiniú. Beidh an té a cheapfar freagrach as na bearta sa phlean teanga a chur i bhfeidhm. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Glór na Móna, i gcomhar le Coiste Stiúrtha Líonra Gaeilge Iarthar Bhéal Feirste agus ag obair go dlúth leis an Choiste Stiúrtha maidir le clár oibre aontaithe a chur i bhfeidhm.

Download PDF

Download Word Doc

Source
Download the PDF FormDownload the Word Document Form

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button