Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EducationEventsFestivalsGeneralPlacenamesPublic LecturesSportYouth

Cúrsaí 2014

index 1Sheol Fóram na nGael an leabhrán ‘Cúrsaí,’  leabhrán a deánann cur síos ar na himeachtaí agus ranganna Gaeilge a bhéas ar siúl i gcathair Bhéal Feirste idir seo agus an Nollaig.

Tá lúcháir mhór orainn an réamheolaire nua seo de ranganna agus d’imeachtaí Gaeilge achur i bhur láthair! Le cúpla bliain anuas, tá grúpaí Gaeilge áitiúla atá ag feidhmiú agleibhéal pobail i mBéal Feirste agus sna ceantair máguaird ag bualadh go rialta le chéilechun comhoibriú agus comhpháirtíocht a éascú agus a chothú ar an talamh. Is cinnte gur láidre anois ná riamh athghabháil phobalbhunaithe na Gaeilge sa cheantar seo, agus grúpaíde Ghaeil dhíograiseacha ag teacht chun cinn agus ag dul i mbun oibre 1ar achan taobh den chathair agus níos faide i gcéin. Bunaíodh Fóram na nGael le déanaí le guth daonlathach, oscailte comhoibrithe a thabhairt do na hiarrachtaí fuinniúla seo. Tá muid neamhspleách agus cuirimid fáilte roimh aon ghrúpa a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a chur chun cinn ag leibhéal pobail. Léiríonn an t-eolas luachmhar thíos go bhfuil cúrsaí agus seirbhísí den chéad scoth ar fáil do gach duine sa phobal, beag beann ar an áit a bhfuil cónaí orthu.

Níl le déanamh ach an deis a thapú chun páirt a ghlacadh ann!  Bígí Linn!

 

Rinne muid ár ndícheall rogha chomh leathan de chúrsaí Gaeilge agus a b’fhéidir linn a chur ár fáil sa réamheolaire seo. Tá a fhios againn, áfach, go bhfuil neart cúrsaí eile Gaeilge ar siúl i mBéal Feirste nach bhfuil luaite anseo.

Gliogáil ar an nasc chun ranga a aimsiú in aice leat!

CURSAI 2014 low res

Fóram na nGael

Meán Fómhair

Fóram na nGael launched the “Cúrsaí” booklet, a that contains information on Irish language  events and classes across Belfast index 1between now and Christmas.

We are delighted to present this new prospectus of Irish classes and events! For the past few years, local Irish language groups working at a community level in Belfast and the surrounding areas have met regularly to facilitate and foster co-operation and partnership.The community-based reconquest of the Irish language in these parts has never been stronger with dedicated groups of 1Gaels springing up and working in every part of the city and further afield. Fóram na nGael was founded recently to give an open and democratic voice to these energetic co-operative efforts. We are independent of any organisational control and welcome any group that aims to promote the language at a community level. The valuable information below confirms that there are fantastic courses and services available for the community, regardless of where they live.

All that is required is to grasp the opportunity to take part. Join us! While not all the Irish courses currently running in Belfast are mentioned here, we tried to give the reader as wide a selection of Irish courses as possible.

Click on the link to find a class near you!

CURSAI 2014 low res

Fóram na nGael

September 2014

[end_tabset]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button