EducationEventsFestivalsGeneral

Dianchúrsaí Líofa

Dianchúrsa Gaeilge

Mar chéilúradh ar an chúigiú bhliain den fheachtas Líofa, beidh dianchúrsaí Gaeilge saor in aisce ag titim fud fad na sé chontae ar an Satharn an 5ú lá de mí Meán Fómhair. Beidh dianchúrsa Iarthar Bhéal Feirste ag titim amach i gColáiste Feirste le bunrang, meánrang íochtarach agus uachtarach chomh maith le hardrang ar fad san áireamh. Ní féidir a shéanadh go gcuidíonn cúrsaí den saghas seo le hardú muiníne agus ardú scileanna teanga de bharr gur chúrsa lae atá i gceist. Solathraíonn na dianchúrsaí deis cleachtadh breise, deis bualadh le foghlaimeoirí eile, dul siar ar rudaí nó tús a chur le do thuras teanga ag brath ar cén leibhéal ina bhfuil tú.

Tá fáilte roimh chách ar an chúrsa agus más mian leat clárú nó tuilleadh eolais, gabh i dteagmháil linn ar 90 234442 nó oifig@glornamona.com nó le hIonad Uích Eachach ar 90 329180 nó diarmuid@ionad.eu

Mionsonraí an Chúrsa:

Dianchúrsa Gaeilge
Bunrang, Meánrang Íochtarach, Meánrang Uachtarach agus Ardrang
Coláiste Feirste
Satharn 5ú Meán Fómhair
Saor in aisce

dianchursa snip

Irish Language Intensive Course

To celebrate the Líofa campaign’s fifth birthday, there will be free Irish language Intensive courses taking place throughout the six counties on Saturday the 5th September. The West Belfast Intensive course will take place in Coláiste Feirste beginner, lower and higher intermediate as well as advanced classes all included. Courses of this nature no doubt help with raising confidence and language skills due to the course being a day long. Intensive courses provide the opportunity for further practice, meet with other learners, go back on different things or begin your language journey depending on which stage you’re at.

Everyone is welcome at the course and if you would like to register or gain further information, please contact us on 90 234442 or oifig@glornamona.com or Ionad Uíbh Eachach on 90 329180 or diarmuid@ionad.eu.

Course Details:

Intensive Irish language Course
Beginner, Lower Intermediate, Higher Intermediate & Advanced levels covered
Coláiste Feirste
Saturday 5th of September
10:00 – 16:00

dianchursa snip

[end_tabset]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button