Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
General

Féile na Carraige – Lá 5

[tab:Gaeilge]

Léacht Bhliantúil Harry Holland

Le Phil Scraton– Applying the Hillsborough Model to Ballymurphy

Bhí Phil Scraton ag taiscéal  an mhúnla Hillsborough mar chreatlach d’imscrúdú ar na himeachtaí agus na  11 dúnmháraithe cimithe ag saighdiúirí na harry2013Breataine i mBaile Uí Mhurchú idir an 9ú agus 11ú de mí Lúnasa 1971. Léacht lán-léargásach a bhí i gceist agus baineadh an sult as. Tábhachtach go mbíonn gach duine ag tacú leis an feachtais – Iarrann muid an fhírinne! Más mian leat tacú leis an Ballymurphy Massacre Committee, is féidir teagmháil admin@ballymurphymassacre.com nó gabh chuig www.justgiving.com/ballymurphymassacre. Bhí scoth a cheoil againn ó Barry Kerr ina dhaidh

 

 

 

Maidir le Phil

Ballymurphy-Massacre-MuralIs as an Learpholl é Phil Scraton ó dhúchas agus thosaigh sé a réim daichead bliain sa taighde ag obair go lán-aimseartha le Phobal Lucht Siúil na hÉireann. Is Ollamh Cóireolaíochta é san Institiúd Cóireolaíochta agus Dleathaíocht Coiriúil, Roinn an Dlí, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.  Ba Ollamh agus stiúrthóir é ar Ionad Staidéir Cóiriúla agus Dleathaíocht Sóisiálta ag Ollscoil Edge Hill go 2004. Is gníomhaí acadúil mórchailiúil é fud fad an domhain agus tá sé shaothar foilsithe aige ar: Rialú agus Coirúlu Páistí agu Daoine Óga; Básanna Conspóideacha agus an Stát; Cearta na dTeaghlaigh agus Marthanóirí  timpeall tubaistí; Foréigeán agus Carcrú; Polaitíocht an Fhírinne agus Fiosrú Oifigiúil; Anailís Criticiúil agus Feidhmiú. Is iad seo a leabhair is deánaí Power, Conflict and Criminalisation, Routledge (2007), The Violence of Incarceration, Routledge (2009, ed. with Jude McCulloch), Hillsborough: The Truth, Mainstream, (2009, 3rd Edn) and The Incarceration of Women, Palgrave Macmillan, (forthcoming with Linda Moore). I 2010, cheap an Runaí Baile é do Phainéal Neamspleach Hillsborough. Stiúir sé taighde an phainéil in Ollscoil na Banríona agus ba é an príomh-údár den Tuairisc foilsithe i Meán Fómhair 2012 a bhain sár ghairm amach. Bronnadh an duais ghairm leas-sainsáiléara air do thionchar taighde i Nollag 2012. Bhainn an taighde seo gearrliosta an duais mór le rá – the Times Higher Education Research Project of the Year.

 

 

[tab:Béarla]

Harry Holland Annual Lecture

Phil Scraton explored the potential of the Hillsborough model  as a framework the  investigation into the events and 11 murders committed by British soldiers in Ballymurphy between the 9th and 11th of August 1971. harry2013A great, informative lecture. It’s important that people support the campaighn – We demand the truth! If you would like to support the Ballymurphy Massacre Committee, you can contact admin@ballymurphymassacre.com or visit www.justgiving.com/ballymurphymassacre. We had a fantastic music set from Barry Kerr to finish the night.

About Phil

Ballymurphy-Massacre-MuralPhil Scraton is originally from Liverpool and began his forty year career in research working with full-time with its Irish Traveller community. He is a Professor of Criminology in the Institute of Criminology and Criminal Justice, School of Law, Queen’s University, Belfast. Until 2004 he was Professor and Director of the Centre for Studies in Crime and Social Justice at Edge Hill University College. He is  world renowned academic activist and has published widely on: the regulation and criminalisation of children and young people; controversial deaths and the state; the rights of the bereaved and survivors in the aftermath of disasters; violence and incarceration; the politics of truth and official inquiry; critical analysis and its application. His latest books are Power, Conflict and Criminalisation, Routledge (2007), The Violence of Incarceration, Routledge (2009, ed. with Jude McCulloch), Hillsborough: The Truth, Mainstream, (2009, 3rd Edn) and The Incarceration of Women, Palgrave Macmillan, (forthcoming with Linda Moore). In 2010 he was appointed by the Home Secretary to the Hillsborough Independent Panel. He led the Panel’s research, based at Queen’s and was primary author of its Report published in September 2012 to universal acclaim. He was awarded the Vice-Chancellor’s Inaugural Prize for research impact in December 2012. This research has recently been shortlisted for a prestigious award – the Times Higher Education Research Project of the Year.

About Barry

Barry Kerr is one of Ireland’s most accomplished traditional musicians. As a multi-instrumentalist, songwriter and Painter he is extremely prolific in his creative output. Having recorded his first solo album at age seventeen he has gone on to tour the world both as a solo performer and in the company of artists such as Cara Dillon, Phil Coulter and At First Light. His songs and compositions have been recorded by the likes of Karan Casey, Flook, Beoga, Brian Finnegan, Damian O’kane, Kate Rusby.

“Like Gaughan and Moore…but with his own thing going on. I love this guy!” – Mike Harding BBC Radio 2 Presenter

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button