Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EventsFestivalsGeneralSportYouth

Féile Uí Mhuirí 2015

Féile Uí Mhuirí 2015

11138592_910639119003055_6200880147668082331_nBeidh Féile Peile na nGaelscoileanna ag titim amach, Aoine 24 Aibreán 9:30rn. Bíonn an comórtas dírithe ar Bhunscoileanna lán-Ghaeilge Aontroma. Beidh páirc Naomh Pól, páirc Rossa agus páirc na Sairséalach ar fad in úsáid i mbliana, agus tá lucht eagraithe an chomórtais an-bhuíoch as úsáid na bpáirceanna.

Tá an fhéile ag druidim ar an dara bhliain dhéag ach ainmníodh é in ómós an Ghael iomráiteach, Liam Ó Muirí, a d’imigh ar shlí na fírinne i mí Eanáir na bliana, 2010. Iardhalta de chuid Bunscoil Phobal Feirste a bhí ann agus an Ghaeilge lárnach ina shaol. Mar aon leis an Ghaeilge, ba fhear mór spórt é a raibh suim nach beag aige sna cluichí gaelacha i dteannta le póló uisce.
Eagraíonn foireann peile na Ceathrún Gaeltachta, Laochra Loch Lao i gcomhair le Choláiste Feirste, an comórtas iontach seo bliain i ndiaidh bliana. Tá mórathruithe déanta i mbliana leis an choiste eagraithe agus tá tógail mhór ar Corn Uí Mhuirí i mbliana. De gnáth, is é imeacht amháin a mbíonn i gceist agus é dírithe ar Bhunscoileanna.

Ach, i mbliana forbraíodh an chomórtas go dtí deireadh seachtaine de imeachtaí pobail dírithe ar glor_feileuimhuiridaoine óga, teaghlaigh, luthcleasaithe agus níos mó. Beidh meascán de oícheannta soisálta, turas cultúrtha, rothaíocht, póló uisce agus lá spraoi do theaghlaigh i bPáirc na bhFál.
Is mór an deis í seo do theaghlach, cairde agus iarmhúinteoirí Liam chomh maith le duine ar bith in earnáil na Gaeilge teacht le chéile chun an féile agus saol Liam a cheiliúradh. Tá muid ag dúil go mór le bhur gcuid tacaíochta!
Tá go leor ag tarlú an deireadh seachtaine seo do Fhéile Uí Mhuirí agus seo blaisín de na himeachtaí pobail:

• Oíche Shóisialta i Naomh Pól @ 8 Aoine
• Lá Spraoi i bPáirc na BhFál @1-4 Satharn
• Seisiún Shóisialta le gréim bia agus ceol i DTeach Mhic Conaonaigh @ 4-6 Satharn
• Siúlóid Slí na Gaeltachta le Feargal MacIonnrachtaigh ag bualadh ag barr Shráid Chaisleáin @ 11 Domhnach

Bígí ann!

Má tá tuilleadh eolas de dith, gabh i teagmháil le oifig@glornamona.com nó feic an póstaer thíos.

Féile Uí Mhuirí 2015

11138592_910639119003055_6200880147668082331_nFéile Peile na Gaelscoileanna 2015 will begin at 9:30am Friday the 24th April. The competition is for all Irish medium primary schools in Antrim. Pitches belonging to St Paul’s, Rossa and Sarsfield’s CLG will all be in use this year, and the event organisers are all very thankful for use of the facilities.
The festival is drawing on it’s twelfth year, but it has been named in honour of well known Gael, Liam Ó Muirí who passed away in January 2010. Liam was a past pupil of Bunscoil Phobal Feirste and the Irish language was central in his life, Along with the Irish language, Liam was a talented sportsman with a keen interest in Gaelic games along with water polo.
The Gaeltacht Quarter football team, Laochra Loch Lao organise this great completion along with Coláiste Feirste year after year. Big changes have been afoot this year with the organising committee building on the Murray cup. Corn Uí Mhuirí is usually a standalone event for Irish medium Primary Schools.

This year, however, there will be a weekend of events for all including young people, families andglor_feileuimhuiri those with an interest in sport. There will be a mix of social nights, cultural trips, cycling, water polo and family fun day in Falls Park.
This is great opportunity for Liam’s family, friends and past teachers along with the wider community to celebrate Liam’s life. We’re looking forward to your participation!
There is plenty happening at this weekend’s Féile uí Mhuirí and here’s a taste of different community events:
• Social night in St Pauls @ 8 Friday
• Family fun day in the Falls Park @ 1-4 Saturday
• Social in McEnanny’s with a bite to eat and music @ 4-6 Saturday
• Gaeltachta Quarter tour with Feargal MacIonnrachtaigh meeting at the top of Castle Street @ 11 Sunday
Join us!
For further information, contact oifig@glornamona.com or see the poster

[end_tabset]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button