Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EducationEventsFestivalsGeneralPlacenamesPublic LecturesSportYouth

Preas Ráiteas Grúpa Oibre Lá Dearg/ Lá Dearg’s Working Group Press Release

Tháinig níos mó ná 1o,000 duine ó phobal labhartha na Gaeilge fud fad na hÉireann go Ceathrú Gaeltachta Bhéal Feirste le dul i mbun feachtais le cearta teanga a bhaint amach.  Shiúil idir páiste, múinteoirí, tuismitheoirí, ceoltóirí, clubanna óige, gníomhaithe teanga, mic léinn, ealaíontóirí agus scríbhneoirí ó Chultúrlann Mac Adam Ó Fiaich ar Bhóthar na bhFál go Cearnóg Theach an Chustaim i lár na cathrach lena bhfearg a chur in iúl go bhfuil ag teip ar Stormont i leith cearta Gaeilge a fháil agus a sholáthar do lucht labhartha na Gaeilge.   Is éard a bhí óna céadta teaghlach agus páistí ná “Cearta, Cothromas agus Cóir.”

Bhí an Chearnóg féin dubh le Gaeil agus iad ag glacadh seilbhe ar lár Chathair Bhéal Feirste a bhain sup agus pléisiúr as an cheol a cuireadh ar fáil ag Éamonn Ó Faogáin, ceoltóirí óga Choláiste Feirste agus JJ Ó Dochartaigh.   I measc na gcainteoirí ar an lá bhí Sara Ní Chuireáin a labhair faoi impleachtaí mheath na n-áiseanna Gaeltachta; Cassie Ní Chatháin a rinne tagairt don fheachtas i gContae Dhoire do Mheánscolaíocht trí mheán na Gaeilge nár cuireadh i bhfeidhm in aineoinn an éilimh i measc na dtuismitheoirí. Labhair Móna Uí Dhochartaigh go paiseanta faoina dúshláin a bhaineann le clann a thógáil le Gaeilge nuair atá faillí a dhéanamh ar sheirbhísí agus nuair a cuirtear bac ar chearta i gcónaí.  Sa deireadh labhair Tigernach Ní Chasaide as Ard Eoin ar an streachailt a bhíonn ag a máthair £50 a chaitheamh ar thaisteal in aghaidh na míosa lena cur chuig Coláiste Feirste ar Bhóthar na bhFál mar gheall ar theip An Roinn Oideachais seirbhísí taistil a chur ar fáil do dhaltaí Choláiste Feirste cé gur rialaigh breitheamh in 2011 gur chóir á chur ar fáil mar chuid de riachtanais s’acu a bhaineann le Comhaontú Aoine an Chéasta.

Agus é ag caint i ndiaidh  An Lá Dearg, dúirt duine den lucht eagraithe, Conchur Ó Muadaigh , “Tá lúcháir orainn go dtáinig an oiread sin Gael amach ó gach chearn sa tír le cearta daonna agus cothromas a éileamh do lucht labhartha na Gaeilge.   Is léiriú é an scaifte mór de a thábhachtaí agus atá seo agus den dóigh a mothaíonn pobal na Gaeilge faoi theip an Stáit ar a riachtanais maidir leis an Ghaeilge.

Sé bliana déag i ndiaidh Comhaontú Aoine an Chéasta, tá cos ar bolg go fóill a dhéanamh ar Ghaeil óga agus tá taisteal á shéanadh orthu chuig Gaelscoileanna; ocht mbliana i ndiaidh an Chomhaontú ag Naomh Aindirú le hAcht na Gaeilge a chur i bhfeidhm, tá an reachtaíocht cosanta go fóill ar iarraidh; agus cuireadh áiseanna srianta agus infreastruchtúr goilliúnach s’againn i mbaol ag ciorraithe an rialtais.  Tá muintir na tíre, thuaidh agus theas ag seasamh ina éadan sin agus anois ag rá go bhfuil ár sáith againn.  Ba chóir go raibh meas agus dínit againn inár dtír féin agus ní chóir go raibh muid ag mothú amhail is go bhfuil muid do-fheicthe amach is amach.

Ba mhaith linn buíochas a ghabhail leis na grúpaí, na daoine agus na scoileanna a tháinig linn ar an lá a bhí mar lá ceiliúrtha teaghlaigh chomh maith agus ar lá a raibh dearfacht agus díograis go mór mór le mothú thar rud ar bith eile.   An rud is láidre faoi fheachtas s’againn ná gur leis an phobal é agus gur bunaíodh é ag leibhéal pobail, ón bhun aníos le béim nach beag ar dhaoine óga a d’oibrigh go dícheallach le roinnt seachtainí anuas mar thromlach ar choiste s’againne le breis agus 30 duine air.

 

10153769_10152369180029759_1577079550927309889_nIs mar gheall ar fhuinneamh agus ar éifeacht na nGaeil óga seo go bhfuil ag éirí leis an fheachtas.  Is feachtas é seo atá beag beann ar pháirtithe no ar eagraíochtaí Gaeilge, rud a ligeann dúinn tacaíocht láidir a mhealladh ó ghrúpaí éagsúla agus ó phobail éagsúla fud fad an oileáin.

Ár mbuíochas fosta leis na grúpaí agus na daoine a thug deonachán airgid dúinn le cuidiú le reáchtáil an lae, rud a chiallaigh gur éirigh le gach rud ar an Lá Dearg.

Ba é an chúis leis an Lá Dearg nó seasamh le chéile, gualainn ar ghualainn agus an fhearg sin a smachtú i dtreo athrú a bhaint amach do Phobal na Gaeilge.  Bhí an fuinneamh agus an paisean seo le sonrú ar ghlórtha na mílte Gael a bhfuil todhchaí gheal don chéad ghlúin eile do Ghaeil tuillte acu.

Níl anseo ach tús agus beimid ag iarraidh tacaíocht pobail arís amach anseo agus beidh muid ag gníomhú le tacaíocht rialtais agus polaitíochta a fháil sna seachtainí agus sna míonna atá amach romhainn le go gcomhlíonann siad a ndualgais i leith na Gaeilge de le dispeansáid nua a fhorbairt do Phobal na Gaeilge – saor ón leatrom, saor ón imeallú agus saor ón naimhdeas.

Le tuilleadh eolais a fháil ar fheachtas Chearta, Chothromas agus Chóir, gabh i dteagmháil le ladearg@gmail.com nó cuir scairt ar Fheargal ar 07841101630 féach fbl.me/ladearg & #ladearg.

In the aftermath of an ‘An Lá dearg’ a pertinent question has yet to be posed, ‘Why was it that thousands of people descended upon the Gaeltacht Quarter on Saturday the 12th of April to march through Belfast festooned in red?’

 

They demonstrated their anger at the failure of the Power Sharing Executive at Stormont and the Peace process to protect Irish language rights anddeliver on the commitments made in international agreements toequality for its speakers. The campaigners, who included hundreds of families, young people and school children made the clarion call for ‘Rights, Equality and Fairness’.

The demands are simple;

·         The implementation of the long-promised rights-based Irish language Act

·         A fully resourced, comprehensive Irish-medium education system from pre-school through to university level

·         The adequate resources for the Irish language community.

Although campaigners were ‘Dearg with Fearg’ (red with anger) in conveying the sense of frustration and discontent felt in the Irish language community, all who attended the rally commented on the unique sense of positivity and hope, where all that is inclusive, open and welcoming about our community was expressed with great colour and pride.

We were therefore disappointed that this sense of hope, and the key aims of our campaign weren’t accurately represented in your newspaper coverage of the event. While your coverage in Tuesday’s edition corrected Monday’s clearly questionable recording of rally numbers, it focused on party political disputes and a tiny minority of loyalists who gathered at Castle Street rather than the demands of those attending this hugely successful rally.

We are deeply concerned about how the focus shifted from our campaign to a party-political spat among various political representatives. This is an unwelcome diversion and does a great disservice to the thousands who attended the rally demanding the protection and the promotion of the Irish language.

Like all struggles for human rights in the context of discrimination and marginalisation, our campaign is political. We aim to lobby all those with legal and political responsibility to fulfil their obligations and to treat the Irish language community with the respect and dignity it is entitled to.

Our rally was open to and welcoming of all support from whatever quarter and we are grateful for the support we received from everyone who took part on the day.

10153769_10152369180029759_1577079550927309889_nFrom the outset, our campaign has been free from party political or specific organisational influence from any quarter. We will not be distracted from the key rights-based issues at hand by criticising or attacking any particular political party or grouping.

We aim to hold all elected politicians to account. Despite support from many political representatives in the past, we nevertheless find ourselves being structurally discriminated against in terms of rights and resources. For the language to continue to flourish and grow this discrimination must be challenged. Ultimately, this is the responsibility of those in power.

We will therefore be lobbying Governments, elected political representatives, and statutory authorities in the weeks and months ahead to demand that they act upon their obligations and deliver a new dispensation for the Irish language community- free from hostility, discrimination and marginalisation.

This article also stated ‘Conradh na Gaeilge’ were the organisers of the rally  when in actuality, they were only one of a whole range groups, activists and communities from across the country who played a central role in making the ‘La Dearg’ rally such a success.

The strength of the campaign is that it is grass-roots, bottom-up and community-based, and not- aligned specifically to any particular Irish language organisation. Because they felt ownership of the campaign, more than twenty community organisations kindly donated money, from ever floundering resources, in support of an LÁ dearg which helped everything run smoothly on the day.

Thousands of Gaels, with no political mandate or no party political agenda, took to the streets in their droves to make their voices heard. An Lá Dearg was a means of alerting the authorities that the language community in the North will no longer be the poor relation on these islands or in Europe.

The speakers on the platform reflected the views of the Irish language community yet the issues they raised have not received any media attention. Sixteen years on from the Good Friday Agreement, we still have young Gaels being treated like second class citizens and being denied transport access to our schools; 8 years on from the commitment in an international agreement at St Andrews to enact an Irish language act, we are still being denied rights protection; and earlier this year our limited resources and infrastructure were put in serious danger by savage government cuts. People are clearly saying ‘enough is enough’. We are entitled to be treated equally and won’t accept being made to feel invisible in our own country.

Saturday was an expression of both a growing sense of anger and appetite for change in the Irish language community. The momentum behind this demand for equality was to be heard in the voices of thousands of Gaels who deserve a better future for the next generation. It was only the beginning.

 For further information on the Cearta, cothromas & Cóir (equality, rights and fariness) campaign, contact ladearg@gmail.com or call Caoimhe Ní Chathail 07746721428, also seefbl.me/ladearg & #ladearg

[end_tabset]

Na mílte Gael tagtha go Béal Feirste le cearta, cothromas agus cóir a iarraidh

Tháinig níos mó ná 1o,000 duine ó phobal labhartha na Gaeilge fud fad na hÉireann go Ceathrú Gaeltachta Bhéal Feirste le dul i mbun feachtais le cearta teanga a bhaint amach.  Shiúil idir páiste, múinteoirí, tuismitheoirí, ceoltóirí, clubanna óige, gníomhaithe teanga, mic léinn, ealaíontóirí agus scríbhneoirí ó Chultúrlann Mac Adam Ó Fiaich ar Bhóthar na bhFál go Cearnóg Theach an Chustaim i lár na cathrach lena bhfearg a chur in iúl go bhfuil ag teip ar Stormont i leith cearta Gaeilge a fháil agus a sholáthar do lucht labhartha na Gaeilge.   Is éard a bhí óna céadta teaghlach agus páistí ná “Cearta, Cothromas agus Cóir.”

Bhí an Chearnóg féin dubh le Gaeil agus iad ag glacadh seilbhe ar lár Chathair Bhéal Feirste a bhain sup agus pléisiúr as an cheol a cuireadh ar fáil ag Éamonn Ó Faogáin, ceoltóirí óga Choláiste Feirste agus JJ Ó Dochartaigh.   I measc na gcainteoirí ar an lá bhí Sara Ní Chuireáin a labhair faoi impleachtaí mheath na n-áiseanna Gaeltachta; Cassie Ní Chatháin a rinne tagairt don fheachtas i gContae Dhoire do Mheánscolaíocht trí mheán na Gaeilge nár cuireadh i bhfeidhm in aineoinn an éilimh i measc na dtuismitheoirí. Labhair Móna Uí Dhochartaigh go paiseanta faoina dúshláin a bhaineann le clann a thógáil le Gaeilge nuair atá faillí a dhéanamh ar sheirbhísí agus nuair a cuirtear bac ar chearta i gcónaí.  Sa deireadh labhair Tigernach Ní Chasaide as Ard Eoin ar an streachailt a bhíonn ag a máthair £50 a chaitheamh ar thaisteal in aghaidh na míosa lena cur chuig Coláiste Feirste ar Bhóthar na bhFál mar gheall ar theip An Roinn Oideachais seirbhísí taistil a chur ar fáil do dhaltaí Choláiste Feirste cé gur rialaigh breitheamh in 2011 gur chóir á chur ar fáil mar chuid de riachtanais s’acu a bhaineann le Comhaontú Aoine an Chéasta.

Agus é ag caint i ndiaidh  An Lá Dearg, dúirt duine den lucht eagraithe, Conchur Ó Muadaigh , “Tá lúcháir orainn go dtáinig an oiread sin Gael amach ó gach chearn sa tír le cearta daonna agus cothromas a éileamh do lucht labhartha na Gaeilge.   Is léiriú é an scaifte mór de a thábhachtaí agus atá seo agus den dóigh a mothaíonn pobal na Gaeilge faoi theip an Stáit ar a riachtanais maidir leis an Ghaeilge.

Sé bliana déag i ndiaidh Comhaontú Aoine an Chéasta, tá cos ar bolg go fóill a dhéanamh ar Ghaeil óga agus tá taisteal á shéanadh orthu chuig Gaelscoileanna; ocht mbliana i ndiaidh an Chomhaontú ag Naomh Aindirú le hAcht na Gaeilge a chur i bhfeidhm, tá an reachtaíocht cosanta go fóill ar iarraidh; agus cuireadh áiseanna srianta agus infreastruchtúr goilliúnach s’againn i mbaol ag ciorraithe an rialtais.  Tá muintir na tíre, thuaidh agus theas ag seasamh ina éadan sin agus anois ag rá go bhfuil ár sáith againn.  Ba chóir go raibh meas agus dínit againn inár dtír féin agus ní chóir go raibh muid ag mothú amhail is go bhfuil muid do-fheicthe amach is amach.

Ba mhaith linn buíochas a ghabhail leis na grúpaí, na daoine agus na scoileanna a tháinig linn ar an lá a bhí mar lá ceiliúrtha teaghlaigh chomh maith agus ar lá a raibh dearfacht agus díograis go mór mór le mothú thar rud ar bith eile.   An rud is láidre faoi fheachtas s’againn ná gur leis an phobal é agus gur bunaíodh é ag leibhéal pobail, ón bhun aníos le béim nach beag ar dhaoine óga a d’oibrigh go dícheallach le roinnt seachtainí anuas mar thromlach ar choiste s’againne le breis agus 30 duine air.

 

Is mar gheall ar fhuinneamh agus ar éifeacht na nGaeil óga seo go bhfuil ag éirí leis an fheachtas.  Is feachtas é seo atá beag beann ar pháirtithe no ar eagraíochtaí Gaeilge, rud a ligeann dúinn tacaíocht láidir a mhealladh ó ghrúpaí éagsúla agus ó phobail éagsúla fud fad an oileáin.

Ár mbuíochas fosta leis na grúpaí agus na daoine a thug deonachán airgid dúinn le cuidiú le reáchtáil an lae, rud a chiallaigh gur éirigh le gach rud ar an Lá Dearg.

Ba é an chúis leis an Lá Dearg nó seasamh le chéile, gualainn ar ghualainn agus an fhearg sin a smachtú i dtreo athrú a bhaint amach do Phobal na Gaeilge.  Bhí an fuinneamh agus an paisean seo le sonrú ar ghlórtha na mílte Gael a bhfuil todhchaí gheal don chéad ghlúin eile do Ghaeil tuillte acu.

Níl anseo ach tús agus beimid ag iarraidh tacaíocht pobail arís amach anseo agus beidh muid ag gníomhú le tacaíocht rialtais agus polaitíochta a fháil sna seachtainí agus sna míonna atá amach romhainn le go gcomhlíonann siad a ndualgais i leith na Gaeilge de le dispeansáid nua a fhorbairt do Phobal na Gaeilge – saor ón leatrom, saor ón imeallú agus saor ón naimhdeas.

Le tuilleadh eolais a fháil ar fheachtas Chearta, Chothromas agus Chóir, gabh i dteagmháil le ladearg@gmail.com nó cuir scairt ar Fheargal ar 07841101630 féach fbl.me/ladearg & #ladearg.

 

– See more at: http://www.nuacht24.com/nuacht/ni-luifimid-fuinne-lucht-eagraithe-la-dearg-bheal-feirste/#sthash.a8vn40fo.dpuf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button