Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
EducationEventsFestivalsGeneralPlacenamesPublic LecturesSportYouth

Ranganna Gaeilge / Irish Classes – Register here!

Tá lúchair ar Glór na Móna cur in iúll daoibh fo bhfuil ranganna Gaeilge an Fhómhair le tosú arís i nGaelscoil na Móna (1 Nasc na Móna) ar an Mháirt an 16ú Meán Fómhair ag 7in.

RANGANNAÍ MFCosnóidh an cúrsa 12 seachtain £25 agus is féidir an táille a íoc ar an oíche. Clúdófar gach leibhéal lena n-airítear Glantosaitheoirí, Meánrang íoctar agus uachtar chomh maith le hArdrang.

Chomh maith leis na ranganna i nGaelscoil na Móna, beidh ranganna -BSDranganna againn i mBunscoil an tSléibhe Dhuibh fosta. Beidh bunrang úr againn ag tosú maidin Chéadaoin an 17ú Meán Fómhair ag 9:30rn agus beidh bunrang leibhéal 2 againn ag tosú oíche Chéadaoin 17ú Meán Fómhair ag 6:00in. Rithfidh an dá ran comhthreomhar le téarma na scoile agus cosnóidh siad £20.

Eagraíonn Glór na Móna imeachtaí eile i rith na bliana chun tacú le fhorbairt teanga ár bhfoghlaimeoirí, deán cinnte go nglacann tú an chéad chéim i dtreo líofachta.

Brúigh ar an nasc thíos agus líon an fhoirm ghairid chun chlárú d’rang Gaeilge linn, féach na póstaeir d’eolas na ranganna nó deán teagmháil linn san oifig ar 90 234442
https://glornamona.wufoo.com/forms/clara-ranganna-registration-for-irish-classes/

Le haghaidh tuilleadh eolais, teagmhaigh Brónagh ar 90 234442 nó oifig@glornamona.com.

 

Ar bharr sin, tá Glór na Móna ag eagrú dianchúrsa lae i gcomhpháirtíocht le hIonad Uíbh Eachach mar chéiliúradh ar bhreithlá Líofa. Titfidh an dianchúrsa amach ar an Satharn an 13ú Meán Fómhair i gColáiste Feirste le ghach leibhéal clúdaithe, bun, meán agus ard ar fad san áireamh. Is imeacht saor é seo. Le haghaidh tuilleadh eolais, teagmhaigh Brónagh ar 90 234442 nó oifig@glornamona.com.

Glór na Móna are pleased to announce that Irish classes for the Autumn term will begin in Gaelscoil na Móna (1 Monagh Link) on Tuesday 16th September at 7pm.

RANGANNAÍ MFThe twelve week course will cost £25, payable on the night. All levels of ability are catered for from complete beginner, lower and upper intermediate levels through to advanced level.

As well as Irish classes in Gaelscoil na Móna, we will once ranganna -BSDagain have classes in Bunscoil an tSléibhe Dhuibh. We will have a new Beginner class for new starts beginning Wednesday 17th September at 9:30; we will also run a Beginner Level 2 class on Wednesday evenings at 6:00 beginning on September 17th  also. Both classes will run correspondent to term time and will cost £20.

Glór na Móna organise and run further events during the year to support your development, be sure to take the first step in your journey to fluency.

Labhair í agus mairfidh sí!

Please click on the below link and fill out the short form to register for Irish classes with us, below are posters with class information. Alternatively, you can contact us in the office on 90 234442

https://glornamona.wufoo.com/forms/clara-ranganna-registration-for-irish-classes/

For further information on all Glór na Móna classes and activities, please contact Brónagh Fusco on 02890 234442 or oifig@glornamona.com .

Additionally, Glór na Móna in conjunction with Ionad Uíbh Eachach are organising an Irish language crash course as part of the Líofa campaign. The course will take place in Coláiste Feirste on Saturday 13th September with beginner, intermediate and conversation levels all covered. This is a free event. To register or to seek further information, contact Brónagh on 02890 234442 or oifig@glornamona.com .

 

 

 

[end_tabset]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button