Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
General

Shout it from the rooftops – Tá Gaeilge ag DRD!

[tab: Gaeilge]

Tá dul chun cinn iontacha a dhéanamh ag an Roinn Forbartha Reigiúnaí le hoibrithe stáit a chumasú go mbeidh siad in ann freastal ar riachtanais phobal na Gaeilge ó thuaidh. Roimh an Nollaig chríochnaigh 23 statseirbhísigh cúrsaí bunranga agus meánranga Gaeilge a d’eascaigh Glór na Móna.

Ag ocáid ar an 24ú Feabhra bhronn an tAire Connor Murphy teastais ar na daltaí as a gcuid oibre, agus sheol sé téarma úr de ranganna a ghlacfaidh Gaeilge na n-oibrithe chuig an chéad leibhéal eile. Cuireadh tús le bunrang úr fosta, comhartha go bhfeiceann na státseirbhísí gur gá leis an Ghaeilge a fhoghlaim lena gcuid dulgaisí a chomlíonadh ó lá go lá.

Deir Seán Ó Corráin, Oifigeach Forbartha Gaeilge le Glór na Móna, “Is rud iontach é na dul chun cinn seo a fheiceáil sa Státseirbhís, go bhfuil Gaeilgeoirí anois in ann labhairt le státseirbhíseach ina dteanga féin faoi chúrsaí a bhaineann leis an Roinn. Sin ráite, caithfimid cuimhniú nach ach tús maith leath na hoibre.”

[tab: English]

Great steps have been taken by the Department of Regional Development to enable civil servants to tend to the needs of the Irish speaking community in the north. Twenty three civil servants finished Glór na Móna’s beginner and intermediate level Irish language courses before Christmas.

At an occasion to celebrate the achievements of the participants, Connor Murphy MLA presented certificates and launched the new term of Irish classes which will take the civil servants on to the next level. As well as furthering the progress of those who completed classes before, a new beginner class will also allow more civil servants the opportunity to learn the language which is needed to carry out their day to day duties.

Seán Ó Corráin, Irish Language Develoment Officer with Glór na Móna said, “It is very encouraging to see these developments from within the Civil Service, and marks a welcome change in times that efforts are being made to allow Gaeilgeoirí to communicate with the Department in their native tongue. That said, we must remember that a good start is only half the work.”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button