EducationEventsFestivalsGeneralPlacenamesPublic LecturesSportYouth

Straitéis na Gaeilge 2015-2035 / Irish language Strategy 2015-2035

D’fhoilsigh an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Straitéis le Forbairt na Gaeilge a Fheabhsú agus a Chosaint 2015 – 2035.

Leagann Straitéis Gaeilge RCEF amach treochlár don Ghaeilge thar an 20 bliain romhainn in earnálacha amhail oideachas, seirbhísí poiblí, an pobal agus na meáin. Glacfaidh seo riachtanais phobal na Gaeilge san áireamh taobh le dea-chleachtas idirnáisiúnta.

 

Is iad bunaidhmeanna na straitéise seo:

 

Tacú le sealbhú agus foghlaim na Gaeilge ar bhonn ardcháilíochta agus inbhuanaithe.

Stádas agus infheictheacht na Gaeilge a fheabhsú agus a chosaint.

Gréasáin agus pobail ardcháilíochta agus inbhuanaithe Gaeilge a sholáthar.

An Ghaeilge a chur chun cinn ar dhóigh a chuirfidh le cothú pobal láidir, comhroinnte.

 

Is féidir an straitéis a íosodáil fríd an nasc seo a leanas:www.dcalni.gov.uk/straiteis_na_gaeilge_2015-2035 (Gaeilge)

The Department of Culture, Arts and Leisure has published its Strategy to Enhance and Protect the Development of the Irish Language 2015–2035.

DCAL’s Irish Language Strategy sets out a roadmap for the Irish language over the next 20 years in areas such as education, public services, the community and media, and taking account of the needs of the Irish language community and international best practice.

The key aims of the Strategy are:

Support quality and sustainable acquisition and learning of the Irish language.

Enhance and protect the status and visibility of the Irish language.

Deliver quality and sustainable Irish language networks and communities.

Promote the Irish language in a way that will contribute towards building a strong and shared community.

The strategy can be downloaded via the following link: www.dcalni.gov.uk/irish_language_strategy_2015-2035 (English)

[end_tabset]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button