Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
GinearáltaImeachtaíLéachtaí PobailÓige

Clár Raidió/Radio Show

[tab: Gaeilge]

Deánann Glór na Móna clár ráidió míosúil ar Raidió Fáilte agus deánann muid iarracht díriú isteach ar na daoine óga agus suimeanna s’acu. Le linn na míosa seo, bhí na daoine óga ó Chumann Óige Chluanaí againn ag labhairt. Bhí na Gaeil óga ag caint faoi suimeanna s’acu agus na ceoltóirí is fearr leo. Phioc baill an Chumainn Óige an cheol uilig don chlár chomh maith, maith sibh!

Bhí Orliath agus Conchúr ó Fóram na n-Óg ag labhairt ar an chlár chomh maith faoi tábhacht an obair óige agus deiseanna  labhairt na Gaeilge ar bhonn sóisiálta do dhaoine óga taobh amuigh den scoil. Clár breá suimiúil a bheas ann, bígí ag éisteacht le Ráidió Fáilte ar 107.1fm  ar an Mháirt an 26ú de mí Feabhra ar  a 11:00 r.n agus ar an Aoine an 1ú de mí Márta ar 1:00 i.n leis an chlár a cluinstint.

[tab: English]

Glór na Móna do a monthly radio show with Ráidió Fáilte and we always try to address our young people and their interests. This month, we had the young people from Cumann Óige Chluanaí on speaking. The young Gaels were talking about their hobbies and their favourite music artists, and we were lucky enough to have the Cumann Óige Chluanaí members pick the music for the show.

We also  had Orliath an d Conchúr from Fórám n n-óg on the programme speaking as well. Orliath and Conchúr addressed the importance of Irish medium youth work and the importance of providing young gaels to use their language on a social basis outside of school time. It should be an interesting show, listen in to Ráidió Fáilte 107.1fm  on Tuesday the 26th of February at 11:00am and Friday the 1st of March at 1:00pm to hear the show.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button