Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Ginearálta

Comh-ordaitheoir tionscadail Páirt-aimeartha / Part-time Project Co-ordinator

hlfTá Glór na Móna

Ar lorg/ are seeking

Comh-Ordaitheoir Tionscadail Páirt-Aimeartha/ Part-Time Project Co-Ordinator
Don tionscadail/ for the Project

Glór an tSléibhe Dhuibh/ Voice of the Black Mountain
Is tionscadáil óige agus pobail é seo atá nualaíoch, rannpháirteach agus úrnua a dhéanfas oidhreacht sháiniúil an tsléibhe dhuibh a nochtú don mhórphobal fríd díríu ar an oidhreacht shóisialta agus nádúrtha atá ar an Sliabh Dúbh.
Tá Glór na Móna ar lorg comh-ordaitheoir tionscadail óige le taithí le bheith ag obair lenar gCumann óige chun an tionscadail seo a chomh-ordú.

This project is an innovative, participatory and ground-breaking community youth project that will uncover the unique heritage of the Black Mountain and make it accessible to the community through focusing on the natural and social heritage of the Black Mountain. Glór na Móna are seeking an experienced Youth Project Co-ordinator to work with our youth club to co-ordinate this project.

Post 20 Uair a chloig sa seachtain/ 20 Hour a week post:
Eanair 2017 go Eanair 2018 / January 2017 – January 2018

Tuarastál/ Wage- £15,000

Critéir Riachtanacha/ Essential Criteria

• Líofa sa Ghaeilge idir léamh agus scríobh/ Fluent in written and spoken Irish Speaker
• Cáilithe chuig leibheál céime/ Be qualified to degree level
• Ag léiriú taithí mhaith ag bainistiú tionscadáil / Demonstrate good project management experience
• Scileanna mhaith ríomhaireachta agus maith ag próiseáil focail, le scairbhileoga agus scileanna sna meáin shóisialta / Have good IT skills including word processing, spreadsheets and Social media skills

Sonraíocht riachtanach fan phéarsa/ Essential Personal specification:

• Taithí ag obair le daoine óga san aoisghrúpa 14-18/ Have experience working with 14-18 age group
• Scileanna maith eagrúcháin agus pleanála /Good level of organisational and planning skills
• Scileanna cumarsáide agus idirphearsanta den scoth/ Excellent communication and interpersonal skills

Seolfar CV chuig Stiúirthóir, Glór na Móna @ feargal@glornamona.com nó chuig an seoladh thíos/

Send a CV to the Director of Glór na Móna feargal@glornamona.com or to the address below:

Feargal Mac Ionnrachtaigh, Stiúirthóir
Glór na Móna
4 Clós na Carraige Báine/ 4 Whiterock Close
Béal Feirste/ Belfast
BT12 7RG

Spriocdháta iarratais: Déardaoin 15ú Nollaig 2016 5pm. Agallaimh ar an Cheadaoin 21ú Nollaig 2016.

Application deadline: Thursday 15 December 2016at 5pm. Interviews on Wednesday 21 December

Tá an post seo á mhaoiniú ag Heritage Lottery Fund/ This Post is funded by the Heritage Lottery Fund

Is fostóir comhdheiseanna é Glór na Móna / Glór na Móna are Equal opportunities employers

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button