Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
FéiltíGinearáltaImeachtaíLéachtaí PobailOideachasÓigeSpórt

Féile na Carraige 2015

Féile na Carraige

Feile na Carriage Launch 6259mj15Sheol Glór na Móna clár fhéile bhliaintiúil s’acu, Féile na Carraige. Léirigh ionadaí agus gníomhaí pobail chomh maith le daltaí na scoileanna áitiúla, Bunscoil harry2015ban tSléibhe Dhuibh agus Galescoil na Móna a gcuid tacaíochta agus baineadh sult as an chraic, ceol agus bia i Leabharlann na Carraige Báine.

glor-lateaghlaigh15D’aibhsigh Darren Ó’Dochartaigh, Oifigeach Forbartha le Líófa, an tábhacht taobh thiar de fhéiltí pobai áitiúla, cosúil le Féile na Carraige. Dúirt sé chomh maith cé comh spreagúil is atá fás agus forbairt na n-imeachtaí agus tionscnaimh a ndeánann céiliúradh ar ár dteanga dúchais. Mhol Gearóid Trimble, clárbhainisteoir le Foras na Gaeilge Féile na Carraige, “Is céiliúradh iontach é Féile na Carraige ar teanga agus cultúr na cathrach. Tá an fhéile ag dul ó neart go neart , an bliain seo san áireamh. Tá sár-réimse d’imeachtaí ar fáil do teaghlach ar fad.”

Dúirt Cathaoirleach Glór na Móna,Feargal MacIonnrachtaigh, “Tá athás an domhain orainn Féileglor-gspota15 na Carraige a chur i bhur láthair arís i mbliana. Ó bunaíodh an fhéile i 2005, tá an fhéile phobail seo ag dul ó neart go neart gach bliain. Tá sé croílár ag ár n-obair díchoilínithe agus athghabhála a chuireann rannpháirtíocht, cumhachú agus muinín chun cinn fud fad an cheantair.”

Tá Féile na Carraige pacáilte i mbliana le himeachtaí do chách sa phobal. Beidh maidin chaife agus ceoil i gColáiste Feirste do phinsinéirí, ceardlann amhránaíochta do pháistí óga. Bheirfidh Plúra Lúra agus na Bopóga cuairt ar na naíscoileanna áitiúla agus 1981beidh lá teaghlaidh againn ar an Satharn i mBunscoil an tSléibhe Dhuibh Beidh an G Spota ar chuairt go Naomh Eoin le sár cheol ó J.J Ó’Dochartaigh agus Bréag agus beidh an dráma ard-mholta 1981 ar ardán Ghort na Móna ar an oíche Aoine. Lena chois sin, beidh ár léacht bhliaintiúil, Leácht Harry Holland againn leis an Dr Shane McKenna ag amharc ar “O’Donnabháin Rosa: Finín gan Aithrí”chomh maith le neart eile. Tá rud inteacht do ghach ag Féile na Carraige 2015.

Gabhann Glór na Móna buíochas le Foras na Gaeilge, RCEF agus Comhairle Bhéal Feirste as a dtacaíocht i leith na féile.

Beidh Féile na Carraige ar siúil 5ú-11ú Deireadh Fómhair

Brúigh ar an nas chun chóip den chár a íoslódáil

glor feile 2015 low res

Féile na Carraige

Feile na Carriage Launch 6259mj15Glór na Móna launched the programme for their annual festival, Féile na Carraige. Local community representatives and activists along with pupils from local schools Bunscoil an tSléibhe Dhuibh and Gaelscoil na Móna came out to show their support andharry2015b enjoy a bit of craic, music and food in Whiterock Library.

glor-lateaghlaigh15Líofa Development Officer, Darren Ó’Dochartaigh emphasised the importance of local community festivals, like Féile na Carraige. He also added how encouraging it to see the growth and the development of events and initiatives that celebrate our native language, culture and heritage. Foras na Gaeilge’s Gearóid Trimble praised the festival, “Féile na Carraige festival is a fantastic celebration of Irish language and culture in the city. The festival continues to grow in popularity and stature, with this year being no exception. There is a superb variety of events on offer for all the family to enjoy.”

Glór na Móna’s chairperson Feargal MacIonnrachtaigh also stated, “We are delighted to againglor-gspota15 provide the Upper Springfield and surroundings areas with Féile na Carraige. From its inception in 2005, this community festival has gone from strength to strength each year. It’s a central aspect of our decolonising and revival work that promotes participation, empowerment and confidence throughout the community.”

This year’s Féile na Carraige programme is jam packed with events to suit all facets of the community, there will be a music morning in Coláiste Feirste for pensioners, singing workshops facilitated for local school children, Plúra Lúra and na Bopóga will visit local 1981naíscoils and there will be a great fun day for families on the Saturday afternoon in Bunscoil an tSléibhe Dhuibh while the G Spota visits the Upper Springfield promising a great night of music and gaelchraic with J.J Ó’Dochartaigh and Bréag on the Saturday in Cumann Naomh Eoin GAC. The acclaimed play, 1981 will take the stage in Gort na Móna on the Friday and we will also host our annual Harry Holland Lecture and this year, on the centenary of O’Donovan Rosa’s death Dr Shane McKenna will look at “O’Donovan Rosa: Unrepentant Fenian” along with much more. There is something for all in this year’s Féile na Carraige’s programme.

Glór na Móna would like to thank Foras na Gaeilge, DCAL and Belfast City Council for their support of the festival.

Féile na Carraige will run from 5-11th of October

Click below to down load a copy of the festival.

glor feile 2015 low res

 
[end_tabset]

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button