Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
FéiltíGinearáltaImeachtaíLéachtaí PobailSpórt

Molann Ard-Mhéara Bhéal Feirste do shaoránaigh páirt a glacadh in imeacht naisiúnta ar an 12ú Márta

Molann Ard-Mhéara Bhéal Feirste do shaoránaigh páirt a glacadh in imeacht naisiúnta ar an 12ú Márta

IMG_3896Beidh an fhéile naisiúnta Rith ag titim amach arís i mí Márta 2016, céiliúradh naisiúnta den Ghaeilge agus cultúr thar tréimhse lá dhéag. Is féile naisiúnta é an Rith leis an chuspóir chun ardú feasachta agus ardú úsáide na Gaeilge a chur chun cinn le linn an rith sealaíochta, tras-tíre.

Bhí rath nach beag ar na rití eagúla sna blianta 2010, 2012 agus 2014, ag mealladh idir 20,000 agus 36,000 duine chun páirt a glacadh sa Rith le linn Sheachtain na Gaeilge. Tógadh ionsparáid ón “Korrika,” imeacht teanga ó Thír na mBascach atá ar an fhód ó bhí 1983 ann.

Beidh an báta a iompar ag na hiliomad reathaí i mbliana a bheas ag rith ar bhonn sealaíochta, ag tosú i gCilll DaraIMG_3892 agus ag dul ar aistear beagnach 1000cm fríd na 32 contae ar fad in Éirinn agus ag teacht a fhad le Bhéal Feirste ar 12ú Márta 2016. Beidh pobail Ghaeltachta, bunscoileanna, meánscoileanna agus ollscoileanna, cumainn spóirt, cumainn óige, lúthchleasaí, eagraíochtaí Gaeilge, Gaeil agus gníomhaí ar fad páirteach.

“Tá muid thar bheith sásta an fhéile naisúnta seo a mhealladh go Bhéal Feirste arís” a deir Conchúr Ó Muadaigh, coisteoir de Rith Bhéal Feirste. “Glacann Rith na céadta pobail a léiríonn a dtacaíocht agus toil i dtaobh na teanga le linn Sheachtain na Gaeilge le chéile trasna na tire. I ndiaidh ráth Rith 2014 inár ostáil muid an chríoch, chinn muid tógáil air chun bliain mhór eile bheith againn.”

Tosóidh an rith in iarthar na cathrach i mbliana agis críochnóidh sé ag Scoil Éanna i nGleann Gormlaithe le haghaidh céiliúradh agus lá teaghlaidh oscáilte do chách.

rith16(1)Ag seoladh Rith Bhéal Feirste inniu, dúirt Ard-Mhéara Arder Carson, “Tá sé ar fheabhas le feiceáil go bhfuil Rith 2016 mar chuid de chéiliúradh lníos leithné ar Chomóradh chéad bliana Éirí Amach na Cásca. I mbliana ach go háiritihe, tá sé do-chreidte maith go mbeidh sé ag dul fríd gach contae in Éirinn agus ag teacht chun chríoch ag Ardoifig an Phoist i mBaile Átha Cliath. Tá tacaíocht mhór a léiriú don imeacht fud fad na tíre, cothaíonn sé cur chuige pobail agus ba mhían liom nochtadh láidir a fheiceáil anseo i mBéal Feirste. Is imeachta é seo a dheánann ardú feasachta agus céiliúradh ar an Ghaeilge ar bhonn sultmhar agus fuinniúil. Tá sé ar fheabhas go mbeidh na céadta daoine idir óg agus aosta, teaghlaidh, cumann CLG, múinteoirí, oibrí óige agus an pobal ar fad ar na sráideanna ar an Satharn 12ú ag céiliúradh ní amháin a dteanga féin ach teanga agus cultúr de chuid an chathair seo.”

Le haghaidh tuilleadh eolais,
Brónagh Fusco / 02890 234442 oifig@glornamona.com

Belfast Lord Mayor encourages citizens to take part in Irish language national event on March the 12th.

IMG_3896The Rith festival will take place again in Ireland in March 2016, with a national celebration of the Irish language and culture for an eleven day period, The Rith is a national festival which aims to promote local cultural celebrations along the route of a cross-country relay race run, encouraging the speaking and general use of Irish in the community.

The previous Rith festivals in 2010, 2012 and 2014 were a great success, attracting upwards of 20,000 and 36,000 people who came out and took part in the run during Seachtain na Gaeilge. The concept for the festival is borrowed from the Basque Country where a similar language event called “Korrika” has been successfully running since 1983.

Rith 2016 will see a baton being carried by multiple runners, running in a relay format, starting in Kildare, andIMG_3892 running almost 1000km journey through all 32 counties in Ireland and coming through Belfast 12 March 2016. The festival will include participation from Gaeltacht communities, primary and secondary schools, third-level colleges, gaelscoileanna, sports clubs, youth clubs, athletes, Irish language groups and other Irish language speakers and enthusiasts.

”We’re thrilled to be able to able to bring this national festival to Belfast again,” says Conchúr Ó Muadaigh, one of the RITH Belfast committee members.
rith16(1)“Rith brings together hundreds of communities from across the Island who wants to show their support and goodwill for the Irish language during Seachtain na Gaeilge. After the huge success of Rith 2014 in which we hosted the finale, we’ve decided to build on it in the hopes of making it another big year.”

The route this year will begin in the West, and finish in Glengormley’s Scoil Éanna for celebrations and family fun day open to all.

Mayor of Belfast, Arder Carson, at the launch of Belfast RITH 2016 stated today ‘It’s great to see that RITH 2016 is part of the wider 1916 centaury celebrations and that its coming back this year bigger and better. This year especially, it’s incredible to see it going through each of the 32 counties and finishing at the GPO in Dublin where the president’s message will be read aloud. There is great support for the event throughout the country, it creates a real sense of community and I would really like to see a strong turnout for the event here in Belfast.
This is an event that promotes and celebrates the Irish language in a real enjoyable and energetic way. It’s great to see and hear that hundreds of young and old, families, GAA clubs, teachers, youth workers, and the whole community will be on the streets on Saturday 12th celebrating not only their language, but this city’s language and culture.

For more information please contact:
Brónagh Fusco / 02890 234442 oifig@glornamona.com

[end_tabset]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button