Glórtha Ciotacha

Tá Glór na Móna ag déanamh sraith úr de chainteanna agus agallaimh eisiacha dar teideal ‘Glórtha Ciotacha’ fríd zoom le haíonna iomráiteacha a bhfuil saineolas acu sa stair, sa pholaitíocht, san fhealsúnacht, sa tsochtheangeolaíocht agus araile.

Fergus Ó Hír

Is gníomhaí cearta daonna agus feachtasóir iomráiteach ar son ceartas sóisialta é Fergus as Iarthar Bhéal Feirste a bhfuil 50 bliain taithí aige le gluaiseachtaí agus i bhfeachtais éagsúla. Bhí sé lárnach san fheachtas ar son Chearta Sibhialta agus sa ghluaiseacht in éadan na Blocanna H. Toghadh é mar chomhairleoir le Halla na Cathrach ar son Daonlathas an Phobail in 1981 agus lean sé ar aghaidh chun ról lárnach a imirt in athbheochan na Gaeilge ina phríomhoide le Meánscoil Feirste sna 90idí agus ina bhainisteoir ar Raidió Fáilte i mBéal Feirste.

Watch the Interview here:

 

Is é an sprioc leis an tsraith seo ná:

Forbairt phobail agus cleachtas sa rannpháirteachas dhaonlathach a éascú a chuimsíonn plé agus díospóireacht chruthaitheach chuiditheach fheasach ag leibhéal an phobail. Tá sé d’aidhm againn an chosmhuintir s’againn a spreagadh maidir le ceisteanna fán stair, fán pholaitíocht agus fán cheartas shóisialta ar bhealach a chothaíonn tuiscint níos leithne fán stair agus fán tsochaí le do dtig linn fás mar phobal agus todhchaí níos daonna agus níos cothroime a shamhlú.
Creideann muid gur oscail spás sainiúil mar gheall ar an ghéarchéim Covid-19 le haghaidh athmhachnamh criticiúil agus chun smaointe útóipeacha a chíoradh agus a phlé sa tuiscint gur féidir agus gur chóir teacht ar bhealaí malartacha le bheith ag maireachtáil agus ag reachtáil na sochaí s’againn ar bhealach níos cothroime agus níos inmharthana sa tréimhse amach romhainn.

Clár 2020 ar fáil anseo!

Back to top button