Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ImeachtaíOideachasÓigeSpórt

Cumann Iascaireachta Loch Lao

iascaireachta1-281x300

Le blianta beaga anuas, tá daoine óga ó fud fad na cathrach chun tosaigh ó thaobh eagrú cumainn spóirt, clubanna óige agus imeachtaí sóisiálta ar fad tríd mheán na Gaeilge de. Tcítear dúinn arís go bhfuil daoine ógá ag fréamhú agus ag cumhachtú iad féin i ngluaiseacht athbheochan na Gaeilge. I mí Meitheamh 2015, bhunaigh oibrí óige agus daoine óga ón Uachtar Chluanaí Cumann Iascaireachta Loch Lao. Ghlac níos mó na 30 duine ó réimse aoisghrúpanna agus cúlraí eagsúla páirt sa chéad chruinniú iascaireachta agus pleanáil don bhliain le theacht.

Ar an Mháirt seo chaite, thóg an Cumann Iascaireachta a slait agus chaith siad amach don chéad uair ag Iasclann Murloc. Dar le ball den chumann Emma Ní Bhaoil, “Tá mé i gconaí tiománta rudaí úra a thriail agus bhí sé ar fheabhas nuair a fuair mé gréim ar mo chéad iasc agus bhí sé níos fearr a dheánamh i gcuideacha mo chairde le deis mo chuid Gaeilge a labhairt go háirithe i rith an tSamhraidh agus mé soar ón scoil. Bhain mé an sult as.”

Is é príomhchuspóir Cumann Iascaireachta Loch Lao cur chun cinn na Gaeilge tríd in eamo-300x240iascaireacht. Tá sé mar chuid d’fhís níos leithne chun méadú a dheánamh ar úsáid na Gaeilge ar bhonn sóisiálta, deiseanna úra a éascú do fhoghlaim agus úsáid na Gaeilge. Creidimid go gcuirfidh seo le forbairt pearsanta, sóisiálta, cultúrtha agus teanga cách atá páirteach. Tá baill againn ar cainteoirí líófa iad, foghlaimeoirí, baill le cúpla focal agus iad siúd nach bhfuil Gaeilge acu ach atá ag tús a dturas teanga.

Dóibh siúd atá ag iarraidh tuilleadh eolais ar an Chumann Iascaireachta, is fédir teagmháil a dheánamh le Chonchuir ar Conchuirmac@glornamona.com nó 90 234442.

iascaireachta1-281x300

In recent years across Belfast young people have been at the fore of organising Irish language sports clubs, youth groups and social events. This week, we see yet again young Gaels are embedding and empowering themselves in the revival movement of their native tongue. In June 2015, youth workers alongside young people from the Upper Springfield founded Cumann Iascaireachta Loch Lao (Loch Lao fishing club). More than 30 people of all ages and backgrounds joined up to the fishing club and took part in the planning for the year ahead.

On Tuesday past, the Irish language fishing club Cumann Iascaireacht Loch Lao took to the rods and cast for their first fish at Murloc Fishery in Athalee. Emma Ní Bhaoil, fishing club member who caught her first fish said “I’m always up for trying new things and it was a class feeling catching my first fish, it was just amazing to get to do this with friends and have the chance to speak Irish in this way and especially during the summer when school is closed. Bhain mé an sult as.’

The primary focus of Cumann Iascaireachta Loch Lao is to boost the use of the Irish languageeamo-300x240 through the medium of fishing. It’s part of a wider vision to increase the social use of the Irish language, open up more opportunities for people to learn and socialize through the medium of Irish. We believe this will add to the personal, social, cultural and linguistic development of all people involved. We have members that speak fluent Gaeilge, those who are learning, members with ‘cúpla focal’, and those who speak no Irish but are beginning their journey of discovering the language.

For anyone that would like additional information on Cumann Iascaireacht Loch Lao, please contact Conchuir Conchuirmac@glornamona.com or 02890 234442

[end_tabset]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button