Cumann Óige Uí Dhochartaigh

Cumann Óige Dhochartaigh ar fáil do na gael óga óncheantar de tháirbhe gurb í an taon chumann óige lánGhaeilge atá ar fáil I dTuaisceart Bhéal Feirste. Is í forbairt naGhaeilge agus athbheochan an teanga luach agus sprioc an chumann óige I rith áma. Leis an oiread chumann óige béarlasthart chuireann chumann óige Dhochartaigh luach leis an teanga sa cheantar. Bíonn muid go mór ag obair agus ag tacúleis na bhunscoileanna chun chuir leis an teanga sa phobalagus sa cheantar. Is muid an taon seirbhís atá ar fáil trí mhéanna gaeilge I dTuaisceart na Cathrach.  

deiseanna ann do na daoine óga sa chumann a bheithdlúthpháirteach sa phobal Gaeilge sa Cathar.  Oibríonn muid& déanann muid comh imeachtaí leis na cumainn óige eile fud fád Béal Feirste le seo bíonn deiseanna ag na daoine ógabualadh le ghael eile.  Bíonn muid ag obair le CumannCulturtha Mhic Reachtáin nuair atá imeachtaí teaghlaigh no phobal acu. Arís eile tugann seo deis do na daoine óga & a teaghlaigh a bheith páirteach sa Ghael Phobal I cheantar s’acufhéin.  Obríonn muid go dlúth leis an Dream Dearg ar son cearta teanga & cearta daona ár phobal. Is mór sproic an obair óige trí mhean na Gaeilge le chuir le teangeolaíocht na daoineóga I comhtheasc soisialta,tugann an chumann óige deiseannadon aois óg atá ag freastal ar an chumann a bheith páirteach I tógraí eile gaelach cosúil le Coiste nan Gael óg, sceimeannasamhraidh, cláranna oideachas neamhfhormalata ar mbíonnmuid ag pleá le fadhbanna an aois óg (Durgaí & Alcól, Sláintemeachrach, Sláinte gnéas, bochtanas fadhbanna soisialta atáag an aois óg sa cheantar is feidir linne dul in ngléic le seo trímhean na Gaeilge.  

Chun tuilleadh eolais dean teagmháil le

Caoimhe Nic Uladh

07597680645 02890234442

caoimhe@glornamona.com

Back to top button