EducationEventsFestivalsGeneral

Dianchúrsa Samhraidh – Summer Crash Course

Dianchúrsa Gaeilge

Beidh dianchúrsa Gaeilge ag titim amach i gColáiste Feirste ar an Satharn an 15ú Lúnasa le bunrang, meánrang agus ardrang ar fad san áireamh. Ní féidir a shéanadh go gcuidíonn le chúrsaí den saghas seo le hardú muiníne agus ardú scileanna teanga de bharr gur chúrsa lae atá i gceist. Solathraíonn na dianchúrsaí deis cleachtadh breise, deis bualadh le foghlaimeoirí eile, dul siar ar rudaí nó tús a chur le do thuras teanga ag brath ar cén leibhéal ina bhfuil tú.

Tá fáilte roimh chách ar an chúrsa agus más mian leat clárú nó tuilleadh eolais, gabh i dteagmháil linn ar 90 234442 nó oifig@glornamona.com.

Mionsonraí an Chúrsa:

Dianchúrsa Gaeilge
Bun, Meán agus Ardrang clúdaithe
£8 (lón éadroim san áireamh)
Coláiste Feirste
Satharn 15ú Lúnasa
10:00 – 15:00

glor-dianchursa5b

Irish Language Intensive Course

We’ll have an Irish language Crash course in Coláiste Feirste on Saturday the 15th August with a beginner, intermediate and advanced class all included. Courses of this nature no doubt help with raising confidence and language skills due to the course being a day long. Intensive courses provide the opportunity for further practice, meet with other learners, go back on different things or begin your language journey depending on which stage you’re at.

Everyone is welcome at the course and if you would like to register or gain further information, please contact us on 90 234442 or oifig@glornamona.com.

Course Details:

Intensive Irish language Course
Beginner, Intermediate & Advanced levels covered
£8 (lunch included)
Coláiste Feirste
Saturday 15th of August
10:00 – 15:00
glor-dianchursa5b

[end_tabset]
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button