Tá gliondar ar Ghlór na Móna taobhú le luachanna forásacha agus radacacha Fhorógra na Cásca agus muid ag cuimhneamh dhá chomóradh chinniúnacha; 100 bliain comóradh ar Éirí Amach na Cásca agus 35 bliain comóradh den Stailc Ocrais. Creideann muid gur léiriú praiticiúil é ár bhFéile den gheallúint bhuan ar leas an phobail. Ar an chuma chéanna, faigheann muid inspioráid leanúnach ó na híobairtí a rinne Gaeil dhílse sa Chéis Fhada a d’fhág oidhreacht sheasmhach de rannpháirteachas agus de ghníomhaíocht neamhleithleiseach a spreagann gach uile dhuine againn chun  bheith páirteach inár bpobal agus ár ról féin a imirt, is cuma ‘cé acu atá beag nó mór’ ar mhaithe le domhan níos fearr. Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine!

As we reflect on two defining commemorations, the 100th anniversary of the Easter Rising and the 35th anniversary of the Hunger Strikes, Glór na Móna take great pride in our adherence to the progressive and radical values of the proclamation and view our Féile as a practical expression of our unwavering commitment to the ‘common good’. Similarly, we continue to draw inspiration from the sacrifice of committed Gaels in Long Kesh Prison who left an enduring legacy of participatory and selfless activism that encourages each and every one of us to become involved in our community and play our own particular part, ‘no matter how big or small’ in the fight back for a better world. Is ar scath a chéile a mhaireann na daoine!

Ráiteas Oifigiúil ón Dream Dearg faoi An Lá DEARG

beidh mé ann

Na Mílte Daoine le bheith Dearg Le Fearg i mBéal Feirste Dé Sathairn ag tacú le hAcht Gaeilge. Beidh mórshiúl stairiúil ann ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich go Halla na Cathrach, áit a mbeidh cainteoirí áitiúla ag éileamh Acht Gaeilge. Thousands to be ‘Dearg le Fearg (red with Anger) in Belfast on Saturday in support […]

Féile úr bunaithe ar shláinte agus ar fholláine ar na bacáin san Uachtar Chluanaí

Cloigíní Gorma

Clár na Féile ar Fáil Anois / Féile Programme Available Here: Clár / Programme – Féile na gCloigíní Gorma

MÉADÚ AR MHAOINIÚ DO SHEIRBHÍSÍ ÓIGE GAEILGE

Conchúr Mac Siacais, Dearbhla Ní Ruanaigh, Gerard McGuinness agus Conchúr Ó Muadaigh. Oibrithe Óige Ghlór na Móna atá ag obair ar fud Bhéal Feirste.

Cuireadh breis uaireanta le hathchóiriú maoiniú óige Ghlór na Móna tríd an mhaoiniú soláthar breise ón Údarás Oideachais i mBéal Feirste. Restoration of Glór na Móna youth funding supplemented with additional hours through the extended provisions funding by the Education Authority.

Féile na gCloigíní Gorma

Féile na gCloigíní Gorma Logo

Clár / Programme – Féile na gCloigíní Gorma  

Lá Spraoi Teaghlaigh i bPáirc na bhFál

18057954_455151354828645_1372930494405683001_n

A family funday will take place in the Falls Park THIS Saturday (29/04/17) between 1pm-4pm as part of Féile Uí Mhuirí.

Glór na Móna i measc buaiteoirí ag Bronnadh Náisiúnta Ghlór na nGael

Feargal Mac Ionnrachtaigh, Stiúrthóir Ghlór na Móna, ag glacadh leis an duais don chéad áit sa Rannóg do ghrúpaí le daonra idir 4,000 agus 20,000, i guideachta Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn, Pat Carey, Cathaoirleach Bord Stiúrtha Ghlór na nGael, agus Pól Ó Gallchóir, cathaoirleach Fhoras na Gaeilge

Glór na Móna among the winners at annual Glór na nGael awards ceremony. President Micheál D. Ó hUiginn awarded Glór na Móna with  first place in the category for groups with populations of between 4,000 and 20,000.  

Website Design by Oin Interactive| Website Design Belfast | Admin Entries RSS Comments RSS