Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
GinearáltaOideachas

Scéim na bhFáinní / Fáinne Scheme

VLUU L200  / Samsung L200

[tab: Gaeilge]

Tháinig deireadh leis an dara téarma dár ranganna i mí Belafaine agus le céiliúradh a dheánamh ar dul chun cinn ár bhfoghlaimeoirí bhí  Scéim na bhFáinní againn i dTeach na Móna. Is é Scéim na bhFáinní scrúdaithe béil do fhoghlaimeoirí Gaeilge agus más rud go bhfuil siad rathúil, bronnfar teastas orthu.

Bhí gach léibheál teastas againn ón Cúpla Focal agus Bunteastas go dtí an Fáinne Airgid agus Meánteastas chomh maith leis an Fáinne Óir agus an t-Ardteastas. D’éirigh le breis is seasca na teastais difriúla seo a bhaint amach – maith sibh!

Tar éis na scrúdaithe béil agus bronnadh na dteastas, bhí sár cheoil againn ó Brian Connelly agus a chairde. Oíche den scoth a bhí ann agus ba mhaith le Glór na Móna ár mbuíochas a ghabháil le na foghlaimeoirí as sár-iarrachtaí s’acu agus ár múinteoirí as díograis s’acu go háirithe an laoch Matt Lundy. Maith sibh uilig!

 

 

 

[tab: Béarla]

Our second term of classes came to a close in May and to celebrate our learners’ progress, we had our “Scéim na bhFáinne” in Trinity Lodge. Scéim na bhFáinní are oral test for Irish language learners at different level resulting in a certificate if successful upon completion.

We had every level of certifaicate ranging from Cúpla Focal to beginner, silver fáinne to intermediate and gold fáinne to advanced. More than sixty obtained these different certificates – well done!

After the oral exams and the presentation of the certificates, we had great music courtesy of Brian Connelly and friends. It was a great night and Glór na Móna would like to extend our sincere appreciation to our learners for their fabulous efforts and commitment as well as our teachers

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button